NLB Banka odobrava kredite iz programa za podršku privredi i subvencionisane kredite iz programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ponedeljak, 11.05.2020.

NLB Banka Beograd počinje sa odobravanjem kredita za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa Uredbom o garantnoj šemi Vlade Republike Srbije, kao i subvencionisanih kredita iz programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Krediti iz garantne šeme sa valutnom klauzulom, indeksirani u evrima dostupni su na rok od 36 meseci, sa mogućnošću odobrenja grejs perioda do godinu dana. 

Banka je počela da odobrava i kredite sa subvencijom registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima namenjene tekućoj likvidnosti, razvoju stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, nabavci hrane za životinje i investicijama u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, mehanizaciju i opremu koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Krediti za finansiranje tekuće likvidnosti se odobravaju u iznosu do 3 miliona dinara, dok je iznos kredita za obrtna sredstva do 6 miliona dinara za fizička lica, odnosno do 18 miliona dinara za gazdinstva pravnih lica. 

Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora kaže da je NLB Banka i do sada bila uključena u programe Vlade Republike Srbije usmerene na podršku privredi, a da je u situaciji globalne pandemije, tokom koje se veliki broj privrednika suočio sa ozbiljnim izazovima, trenutak kada je podrška banaka neophodna. 

„Tokom vanrednog stanja, pored aktivnosti usmerenih na sprečavanje širenja virusa, puno smo toga uradili da bismo pomogli svojim klijentima da lakše prebrode finansijske teškoće i omogućili im da u svakom trenutku imaju pristup sredstvima na svojim računima. Omogućili smo, između ostalog, klijentima odlaganje plaćanja obaveza po kreditima, kao i produženje važenja pojedinih proizvoda bez dolaska u banku. Sada nas sve zajedno očekuju izazovi prevazilaženja ekonomskih posledica pandemije, a krediti iz okvira garantne šeme svakako predstavljaju važan korak u tom smeru. Razumemo sa kakvim teškoćama se suočavaju naši klijenti i želimo da im omogućimo pristup povoljnijim izvorima finansiranja i na taj način im olakšamo da svoje poslovanje vrate u redovne tokove. Tu smo za svoje klijente u svakom trenutku, u svemu što dolazi, da pružimo podršku i ponudimo im pravo rešenje za potrebe koje imaju u ovom trenutku. Posebno bih naglasio da, kao banka koja je u prethodne dve godine bila lider kada su u pitanju subvencionisani krediti za poljoprivrednike, i ove godine nastavljamo sa odobravanjem kredita iz programa Ministarstva poljoprivrede, sa željom da zadržimo lidersku poziciju i na taj način još jednom potvrdimo posvećenost agro biznisu“ dodao je Vuković.