NLB Grupa ostvarila profit od 193,6 miliona evra u 2019. godini

Sreda, 15.04.2020.

Nadzorni odbor NLB-a potvrdio Godišnji izveštaj o poslovanju i Godišnji CSR izveštaj NLB Grupe

Kao što je već pokazao nerevidirani izveštaj o poslovanju, objavljen 20. februara, NLB Grupa je u 2019. godini nastavila trend stabilnog i profitabilnog poslovanja, zabeleživši neto profit od 193,6 miliona eura. Sve članice na tržištima jugoistočne Evrope poslovale su profitabilno, doprinoseći rezultatima grupe sa značajnih 39%. NLB Banka u Srbiji je prošle godine ostvarila profit od 4,1 miliona evra, a za poslovanje NLB Grupe na srpskom tržištu je značajno pomenuti i akviziciju Komercijalne banke čija realizacija za sada teče u skladu sa planovima. 
 
Primož Karpe, predsednik Nadzornog odbora NLB-a, je povodom objavljivanja godišnjeg izveštaja Grupe, rekao: „Nadzorni odbor je veoma zadovoljan dobri, poslovnim rezultatima NLB Grupe u 2019. godini, uspešno završenim procesom privatizacije, ispunjenjem poslednjih teških obaveza prema Evropskoj uniji, a bilo je tu i drugih važnih prekretnica. Fokus grupe ostaje - podržati sistemsku ulogu na svim tržištima na kojima grupa posluje. NLB Grupa aktivno traži nove poslovne prilike i reaguje na digitalne trendove, kao i očekivanja i potrebe klijenata, čemiu u prilog govori i brze i efikasne rakciije Grupe na pojavu novog korona virusa - COVID-19 u martu 2020. godine, kada Grupa preduzela različite neophodne mere zaštite svojih zaposlenih i klijenata, a istovremeno obezbedila nesmetane usluge. Nadzorni odbor pozdravlja takav proaktivan pristup, jasno definisane ciljeve i otvorenu komunikaciju. "
 
S obzirom na to da se okolnosti zbog epidemije novog korona virusa i dalje svakodnevno menjaju, teško je predvideti obim i trajanje posledica, kao i verovatne materijalne negativne uticaje na poslovanje Grupe i ekonomski sistem u celini. „Ne samo NLB, već i čitava grupacija, u vrlo je solidnom stanju i već je dokazala da može da se nosi sa stresnim situacijama. Zato verujemo da će se odlučno uhvatiti u koštac sa izazovima koje postavlja novi korona virus i da će uspešno prevazići ovu krizu “, dodao je predsednik Nadzornog odbora NLB-a.
 
Ovaj region je naš dom 
„U ovakvim vremenima, više nego ikada, dolazi do izražaja znanje, iskustvo, inovativnost, upornost i timski duh, kao i stabilnost poslovanja. Snažna kapitalna pozicija Grupe, sa svim koeficijentima kapitala iznad kapitalnih zahteva, još je jača nakon dobijanja odobrenja regulatora za uključivanje dodatnih Tier 2 instrumenta u obračun regulatornog kapitala  a u ukupnom iznosu od 240 miliona EUR. Snažna kapitalna pozicija u trenutnom okruženju je od ključnog značaja za uspešan prolazak kroz i neizvestan i izazovan period pred nama. Uz sistemske mere koje su preduzele Vlada i Banka Slovenije da pomognu privredi, omogućavaju nam da prevaziđemo posledice epidemije i ekonomske hibernacije “, rekao je predsednik Uprave NLB-a Blaž Brodnjak u svom obraćanju povodom usvajanja izveštaja o poslovanju i CSR izveštaja NLB Grupe, osvrnuvši se na epidemiju novog korona virusa i njegove posledice 
 
„NLB Grupa zaista dokazuje da nismo samo jednostavan skup brojeva, bilansa i finansijskih rezultata. Mi smo ljudi koji poznaju i razumeju industriju u kojoj radimo; mi smo oni koji razvijaju inovativne proizvode i usluge u skladu sa potrebama naših klijenata; mi smo oni koji se osećaju bliskim okruženju i regionu u kojem živimo i želimo da doprinesemo boljem kvalitetu života. Za nas ovaj region nije samo mesto na mapi. Ovo je naš dom. Ovde se suočavamo sa izazovima, sa strašću, snagom i energijom. Ovde se trudimo da pomognemo da region i ljudi u njemu budu spremni - za sve što dolazi“ istakao je Brodnjak.