Formirana Radna grupa za izradu elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava

Sreda, 03.07.2019.

Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju radne grupe za formiranje elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava, objavljeno je na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Izvor: Pixabay

Kako stoji u odluci, zadaci Radne grupe biće izrada predloga, funcionalnih specifikacija i uspostavljanje sistema optimizacije i digitalizacije upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kao i za IPARD podsticaje, kao i analiza mogućnosti povezivanja informacionog sistema sa jedinstvenom informaciono – komunikacionom mrežom elektronske uprave Republike Srbije.

Za predsednika Radne grupe imenovan je Marko Saranovac, šef Kabineta ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a zamenik je Boško Umetić, vd pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu.

Članovi Radne grupe su Biljana Petrović, vršilac dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Zoran Mišić, zamenik direktora Kancelarije, Milan Latinović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije, Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike i Jelena Bojović, Tisa Čaušević i Milica Anđelković iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.

Izvor: eKapija