Novi Sad subvencioniše 100 odsto troškova sertifikacije geografskog porekla

Utorak, 25.06.2019.

Grad Novi Sad objavio je Javni poziv za dodelu subvencija za troškove sertifikacije proizvoda sa oznakom geografskog porekla na teritoriji rada za 2019. godinu.

Izvor: Pixabay

Za ovu namenu ukupno je izdvojeno 6.000.000 miliona dinara. 

Subvencije će biti dodeljene ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih proizvoda, do 100 učešća, uz priložen predračun ovlašćene sertifikacione organizacije. 

Prijave za učešće na javnom pozivu predaju se na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove u Gradskoj kući. 

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti u Gradskoj upravi za privredu ili pozivom na broj 021/452 – 414 i 021/66 – 14 – 085. 

Rok za podnošenje prijava je do 30. juna do 15.00 časova. 

Izvor: Agrosmart