Kako do dobre stočne kabaste hrane

Ponedeljak, 17.06.2019.

Stočni grašak i grahorica su biljne vrste iz porodice leguminoza koje su najčešće u setvenoj strukturi za kabastu stočnu hranu. Mogu se koristiti u smešama koncentrovane hrane, kao suvo seno, čist usev ili združen sa ovsom, a najbolje iskorišćavanje ovih leguminoza je pravljenje silaže.

Izvor: pixabay

Stočni grašak i grahorica mogu se sejati tokom jaseni, kao i u rano proleće u zavisnosti da li su ozime ili jare sorte. Najčešće se za silažu seju združeno sa nekim strnim žitom – najpovonjnije je sa ovsom ili tritikaleom.

Posebno je važno da setva može da bude uspešna već krajem leta, što je pogodnost da se iskoriste parcele na kojima nisu uspeli usevi prolećno-letnje setve.

 

Ovom setvom stvaramo preduslov da se nakon ranog skidanja otkosa kabaste stočne hrane parcela iskoristi za drugi usev u narednoj vegetacionoj sezoni.

 

Najpovoljniji odnos u setvi ovih združenih useva semena su:

          za grahoricu oko 100-120 kg semena/ha

          za grašak 120-150 kg semena/ha

 

Adekvatna količina semena ovsa je 40 kg/ha, a kada je u pitanju tritikale, treba smanjiti količinu semena graška i grahorice oko 30%, a tritikale sejati u združeni usev sa 80-100 kg semena.

Na ovaj način smo zadovoljili zahteve za kvalitetnim usevom , i za druge namene, a posebno za namenu siliranja ovod useva, koji čini veliku prednost u spravljanju kvalitetne proteinsko – skrobne stočne hrane namenjene pretežno preživarima.

 

Izvor: domacinskakuca.rs