Izbor lokacije i priprema terena za sadnju organske jagode

Četvrtak, 13.06.2019.

Za dobar i kvalitetan uzgoj zasada pod organskom jagodom potrebno je obezbediti neke ključne uslove, a to su:

– Potpuna izloženost suncu;

– Dovoljna količina vlade;

– Dobro provetravanje;

– Adekvatna zaštita od niskih temperatura;

Izvor: pixabay

Što se tiče izbora lokacije koja je pogodna za gajenje ovog voća, potrebno je izabrati područja sa malim nagibom terena i to od 3 do 5%. Na taj način zasad će biti idealan za obezbeđivanje dobre provetrenosti. Takođe za uzgoj su pogodne i lokacije na kojima se sneg dugo zadržava tokom zime, ali treba voditi računa da se lokacije koje su sklone kasnim mrazevima izbegavaju.

 

Gajenje organske jagode na terenima sa nagibom koji su okrenuti prema jugu nije povoljno pre svega zbog pojave prolećnih mrazeva. Dobra provetrenost vazduha u zasadu takođe umanjuje mogućnost pojave mnogih gljivičnih oboljenja, dok ukoliko je protok vazduha smanjen povećava se vlažnost vazduha oko lišća i plodova što samim tim pogoduje razvoju bolesti lišća i truljenju plodova jagode. Većina sorti jagode podnosi temperature i do -4 ako se one gaje u plastenicima.

 

Takođe niske temperature i vetar negativno utiču na insekte oprašivače što samim tim dovodi i do pojave nepravilnih plodova, što utiče na krajnju cenu samog proizvoda.

Što se tiče strukture zemljišta lokacije sa dobrom drenažom su od suštinke važnosti, jer ukoliko je teren takav da zadržava višak vode može doći do uvenuća samih biljaka. Takva zemljišta su nepovoljna i zbog toga što se na taj način može javiti trulež korena.

 

Pre zasnivanja zasada pod organskom jagodom potrebno je izvršiti kontrolu plodnosti zemljišta, kako bi se na taj način tačno znalo kolikom količinom hraniva treba popraviti zemljište kako bi se zasad pravilno i uspešno razvijao. Ako je zemljište dobro prirodno drenirano jagode uspevaju na raznim tipovima zemljišta ali im najviše odgovaraju srednje teška. Laka zemljišta se smatraju konvencionalnu proizvodnju jagoda, ali nisu uvek pogodna za organsku proizvodnju, jer će na tim zemljištima biti manjka kalijuma, koji je izuzetno važan element u gajenju jagode.

 

Jagode tolerišu blagu kiselost zemljišta, a pH vrednost bi trebalo da se kreće između 6 i 6,5. Najniža prihvatljiva pH je 5,5. Visoka pH vrednost nije povoljna za gajenje jagode. Kao predusev pre zasnivanja zasada poželjno je saditi detelinu, koja će se kasnije tarupirati.

 

Pre sadnje potrebno je izvršiiti oranje i to na dubini oko 20cm, ono se izvodi mesec dana pre sadnje. Taj period je potreban kako bi se organska masa koja se nalazi u detelini razložila i zadržala u površinskom sloju gde su mikroorganizmi u zemljištu aktivniji. Ovakav način pripreme zemljišta odnosi se na okolnosti kada se jagoda gaji na foliji. U slučajevima kada se jagoda ne gaji na foliji, i kada se korovi suzbijaju okopavanjem i plevljenjem preporučuje se oranje na punu dubinu kako bi se na taj način sprečilo klijanje semena korova.

 

Izvor: domacinskakuca.rs