NLB Banka odobrila prvi subvencionisani kredit za poljoprivrednike

Četvrtak, 09.05.2019.

NLB Banka, prošlogodišnji lider u odobravanju kredita uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, započela je sa odobravanjem kredita iz ovogodišnjeg programa subvencija za poljoprivrednike.

Izvor: NLB Banka

Prvim kreditom koji je NLB Banka odobrila u okviru programa subvencija za 2019. godinu finansira se kupovina mehanizacije, odobren je na rok od 36 meseci, sa nominalnom kamatnom stopom od 1% (EKS 1,55%) 

Krediti iz programa subvencija odobravaju se u dinarima, bez valutne klauzule, sa rokom otplate do 36 meseci za kredite namenjene proširenju proizvodnje, kupovini repromaterijala, hrane za životinje, uvećanje stočnog fonda i nabavci, opreme i mehanizacije, dok je kod finansiranja kupovine mašina i traktora rok otplate i do 60 meseci. Kamatna stopa koju plaća korisnik kredita iznosi 3 odsto na godišnjem nivou, odnosno 1 odsto kada su u pitanju mladi poljoprivrednici, žene vlasnice poljoprivrednih gazdinstava i poljoprivrednici iz područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Fizičkim licima i preduzetnicima koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva na raspolaganju su krediti u iznosu do 6 miliona dinara, dok pravna lica i zemljoradničke zadruga imaju mogućnost da apliciraju za sredstva u iznosu do 18 miliona dinara.  

Povodom početka implementacije ovogodišnjeg programa subvencionicanih kredita za poljoprivrednike, Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora NLB Banke, rekao je:  “NLB Banka se godinama uključuje u sve programe subvencija Ministarstva poljoprivrede, a prošle godine smo bili najaktivnija banka na tržištu kredita iz ovog programa. I u 2019. godini nastavljamo sa podrškom poljoprivredncima u svim segmentima, uključujući i pristup povoljnim izvorima finansiranja u okviru programa subvencija Ministarstva poljoprivrede, sa željom da zadržimo lidersku poziciju i na taj način još jednom potvrdimo posvećenost agro biznisu. Svesni smo da bez investicija u proizvodnju gazdinstva ne mogu da rastu i razvijaju se i zato želimo da im pomognemo da obezbede neophodna sredstva za dalja ulaganja. Uz fleskibilnost kada su u pitanju sredstva obezbeđenja kredita iz ovog programa i modele otplate kredita u skladu sa potrebama poljoprivrednika (u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim anuitetima), poljoprivrednicima je na raspolaganju i stručna pomoć naših agro savetnika kao i uvek do sada – na polju. S obzirom na sve prisutniju digitalizaciju u poljoprivredi, obezbedili smo dodatne pogodnosti za poljoprivrednike - na internet prezentaciji NLB Banke, imaju mogućnost ne samo da se prijave za kredit, već i da ostave svoje podatke kako bi ih u najkraćem roku kontaktirao neko od kolega ko može da im da sve informacije o kreditima iz programa Vlade Republike Srbije”.

REPREZENTATIVNI PRIMERI

Iznos kredita

1.000.000,00

 

Valuta kredita

dinari

 

Period otplate

36 meseci

 

Period rate

6 M

 

Naknada za obradu kredita

1,5%

 

Nominalna kamatna stopa

3%

 

(godišnja, fiksna)

 

Efektivna kamatna stopa

3.95%

 
 

Iznos mesečne rate

175.471.65 RSD

 

Ostali troškovi koji ulaze u obračun

naknada za kupovinu menice 250 rsd, naknada za izveštaj KB korisnika 246 rsd naknada za izveštaj KB žiranta 246 rsd

 

Ukupan iznos kredita za otplatu 

1.068.571,91 RSD

 

(glavnica, kamata, troškovi)

 

*Reprezentativni primer je obračunat na dan 06.05.2019.

Iznos kredita

1.000.000,00

 

Valuta kredita

dinari

 

Period otplate

60 meseci

 

Period rate

6 M

 

Naknada za obradu kredita

1,5%

 

Nominalna kamatna stopa

3%

 

(godišnja, fiksna)

 

Efektivna kamatna stopa

3.76%

 
 

Iznos mesečne rate

108.378.43RSD

 

Ostali troškovi koji ulaze u obračun

naknada za kupovinu menice 250 rsd, naknada za izveštaj KB korisnika 246 rsd, naknada za izveštaj KB žiranta 246 rsd naknada za uknjižbu založnog prava na pokretnim stvarima 2.000 rsd, naknada za overu založne izjave 1.800 rsd

 

Ukupan iznos kredita za otplatu 

1.103.326,927 RSD

 

(glavnica, kamata, troškovi)

 

*Reprezentativni primer je obračunat na dan 06.05.2019.

Posebni uslovi  (Fizičko lice na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ili ženskog pola, ili do 40 godina života u 2019. godini)

Iznos kredita

1.000.000,00

 

Valuta kredita

dinari

 

Period otplate

36 meseci

 

Period rate

6 M

 

Naknada za obradu kredita

1,5%

 

Nominalna kamatna stopa

1%

 

(godišnja, fiksna)

 

Efektivna kamatna stopa

1,92%

 
 

Iznos mesečne rate

169.592.24 RSD

 

Ostali troškovi koji ulaze u obračun

naknada za kupovinu menice 250 rsd, naknada za izveštaj KB korisnika 246 rsd, naknada za izveštaj KB žiranta 246 rsd,

 

Ukupan iznos kredita za otplatu 

1.033.295.46 RSD

 

(glavnica, kamata, troškovi)

 

*Reprezentativni primer je obračunat na dan 06.05.2019.