Karte za prevoz u Beogradu za 1 dinar

Ponedeljak, 06.05.2019.

Od 06. maja do 01. juna 2019. godine,  beskontaktnim plaćanjem vožnje u beogradskom javnom prevozu NLB Mastercard karticom, imate mogućnost da koristite promotivnu cenu karte sredom i subotom od samo 1 dinar u okviru jedne zone, a 2 i 3 dinara u više zona u Beogradu.

Plaćanje NLB Mastercard beskontaktnim karticama u javnom prevozu obavlja se na isti način kao i validacija personalizovanih i nepersonalizovanih BusPlus kartica, odnosno bilo koje drugo beskontaktno plaćanje – jednostavnim prislanjanjem kartice na donji deo validatora koji je jasno označen. Nakon prislanjanja kartice, validator svetlosnim i zvučnim signalom potvrđuje da je transakcija uspešno obavljena, i to je sve, putnik može da nastavi sa vožnjom.

Svako beskontaktno plaćanje zaštićeno je višeslojnim mehanizmima zaštite, a tokom validacije i kontrole karata, kartica sve vreme ostaje u rukama korisnika što je dodatni stepen kontrole za korisnike. Mastercard beskontaktna plaćanja su sigurna za korišćenje, baš kao što je i slučaj sa standardnim karticama.