Bez preregistracije traktora

Ponedeljak, 01.04.2019.

Na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine Republike Srbije, u petak, 29. marta usvojen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. To znači da poljopirvednici koji imaju trajnu registraciju neće morati da preregistruju svoje mašine.


Izvor: pixabay

Naime, potvrde o registraciji vozila na motorni pogon, izdate za radnu mašinu, motokultivator i izdate potvrde o registraciji traktora namenjenog za obavljanje poljoprivrednih radova i priključno vozilo koje vuče ovaj traktor, uz odgovarajuću potvrdu o tehničkoj ispravnosti, važe do promene vlasnika, nosioca prava korišćejna, promne prebivališta vlasnika na teritoriji drugog registarskog područja ili drugih podataka koji su uneti u potvrdu o registraciji.

 Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje su usvojene, predložene su prvenstveno kako se vlasnici, odnosno korisnici vozila ne bi izlagali troškovima ponovne registracije vozila, koja su pre svega namenjena za obavljanje poljoprivrednih radova. Usvojenim izmenama produžava se važnost potvrde o registraciji vozila izdate po ranije važećim propisima za radnu mašinu, motokultivator i traktor namenjen za obavljanje poljoprivrednih radova i priključno vozilo koje vuče ovaj traktor.

Izvor: poljoprivrednik.net