Zašto je dobro raditi sa ženama?

Petak, 22.03.2019.

„Verujem u svet u kojem ne gledamo ko radi, već koliko ko kvalitetno radi."


 ZAŠTO JE DOBRO RADITI SA ŽENAMA

 

DR RONALD ZELIGER

Ceneralni direktor Hemofarma

 

„Verujem u svet u kojem ne gledamo ko radi, već koliko ko kvalitetno radi.

Istina je da pozicije u našoj kompaniji ne krojimo prema polu, već prema veštinama koje zaposleni treba da poseduje. Upravo zato i ne pravimo razliku u poslovnim šansama i platama među zaposlenima na istim pozicijama, bez obzira na pol. S druge strane, podatak da smo u

Herriofarmu stvorili sistem od 3000 zaposlenih, u kojem se na rukovodećim pozicljama nalazi čak 60 odsto žena – govori dosta o tome koliko poštujemo koleginice. Zahvaljujući njihovoj sistematičnosti u radu, posebnom senzibilitetu koji ih odlikuje, ali i dobrom razumevanju okruženja, žene su vrlo spremne da donose važne poslovne odluke i to ih čini nezamenljivim delom našeg kolektiva. Uz to, poznato je da ženska populacija poseduje dobru intuiciju i veštinu ’čitanja između redova’, te su važan deo tima koji pobeđuje."

 

VOJISLAV

LAZAREVIĆ

Predsednlk Izvršnog odbora

Addiko banke a. d. Beograd

 

„Evo nekih od epiteta koji bliže opisuju zašto je dobro raditi sa ženama: pouzdane, sposobne, lojalne i odgovorne, Na koleginice uvek možete da se oslonite da će neki posao biti doveden od početka do kraja na najboljl način. Odgovorno će uraditi svaki zadatak i, prl tom, sagledaće koristi i potencijalne

izazove iz svakog ugla. Osim što su lojalne kada je posao u pitanju, one su i stub. Ni u digitalno doba naukajoš nije izmislila računar koji toliko stvari može da obavi u isto vreme kao što to rade žene.”

 

BRANKO

GREGANOVIĆ

Predsednik Izvršnog odbora

NLB banke Beograd

 

„Veliko mi je zadovoljstvo što žene čine čak 70 procenata svih zaposlenih I 50 procenata rukovodilaca

na nivou izvršnih direktora u timu koji vodim. Žene čine kompaniju boljim mestom za rad, doprinose kvalitetu korporativne kulture i daju veliki doprinos dobrim poslovnim rezultatima. Pored toga što su vredne i lojalne saradnice,žene doprinose timskom duhu i optimizaciji donošenja odluka, jer često poseduju veštinu da okupe Ijude oko zajedničkog mišljenja ili cilja. Po svojoj prirodi, prema Ijudima u radnom okruženju odnose se sa uvažavanjem, fokusirane su na pojedince i njihove potrebe. Nije mit da žene imaju razvijeniju sposobnost brzog prelaska sa jednog zadatka na drugi zadatak i simultanog obavljanja više poslova istovremeno, a to su osobine neophodne u modernom biznisu. Spremne su

da komuniciraju i dobiju povratne informacije, što olakšava suočavanje sa izazovima svakodnevnog poslovanja.”

 

DR BORISLAV

MILJANOVIĆ

Osnlvač i izvršni direktor

agencije Represent System

 

,,Ja volim da radim sa ženama jer u međuljudskim odnosima njihovoj mentalnoj kreativnosti

nema kraja. Imam sreću da radim u grupaciji gde su na svim direktorskim pozicijama žene. Način

na koji one rešavaju svakodnevne odnose sa zaposlenima za mene je često fascinantan. Sa osmehom na licu, sa razumevanjem za drugu.

 

Izvor:BizLife