Za podršku edukaciji u poljoprivredi 20 miliona dinara

Petak, 22.03.2019.

Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu preko javnog konkursa dodeliće 20 miliona dinara kao podršku boljem korišćenju poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno istraživačke ustanove i poljoprivredne škole.


 

Izvor: pixabay

Novac je ponuđen za nabavku opreme, a maksimalan iznos koji škole mogu tražiti je do 2,5 miliona dinara, dok naučno-istraživačke ustanove mogu da konkurišu za najviše 4,5 miliona dinara.

Uslov za konkurisanje je da im je osnivač lokalna samouprava ili pokrajina i da im je upis u registru poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Rok za podnošenje prijava je 5. april.
 

Izvor: RTV