Branko Greganović: Zdrave ideje za zdravu budućnost

Četvrtak, 21.03.2019.

Proizvođači organske hrane od 7. marta do 20. maja po osmi put mogu da konkurišu za sredstva od milion i po dinara kojima Nlb Banka nagrađuje najbolje proizvođače u toj poljoprivrednoj grani.

Izvor: NLB Banka

Tražnja i izvoz organskih proizvoda raste, a i država je  počela da subvencioniše tu proizvodnju, kako po površini tako i za obezbeđivanje sertifikata.  NO konkursu NLB banke razgovarali smo sa Brankom Greganovićem , predsednikom  Izvršnog odbora NLB Banke Beograd. 

NLB Banka Beograd je objavila početak osmog konkursa NLB Organic. Kada je raspisan i do kada je konkurs otvoren?

Osmi konkurs namenjen organskim proizvođačima raspisan je 7. marta, a projekti mogu da se dostavljaju do 20. maja. I ovoga puta, u želji da omogućimo što većem broju poljoprivrednika koji su se odlučili za ovaj vid proizvodnje da na adekvatan način predstave ideje za unapređenje svog gazdinstva, pripremili smo obrazac za pripremu projekta koji je dostupan na Organic stranici na našem veb sajtu. Za pripremu projekta nije potrebno angažovanje stručnjaka i dodatni troškovi, dovoljno je popuniti obrazac u skladu sa uputstvima u njemu.

Ko ima pravo učešća?

Pravo učešća na NLB Organic konkursu imaju organski proizvođači sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom, koji već poseduju sertifikat, ali i proizvođači koji su tek potpisali ugovor sa nekom od sertifikacionih kuća i u procesu su konverzije. Posebno bih istakao da pravo učešća imaju i proizvođači koji su deo grupne sertifikacije. Radi se o proizvođačima koji imaju ugovor sa organizatorom proizvodnje, koji je u sistemu kontrole. Njima posvećujemo posebnu pažnju jer je to najčešći oblik bavljenja organskom proizvodnjom, a individualni proizvođači na taj način na organizatora proizvodnje prebacuju administrativni deo posla u vezi sa kontrolom i sertifikacijom, što ima svakako olakšava posao. U protekle dve godine, proizvođači iz grupnih sertifikacija su se našli i među dobitnicima nagrade, 2017. godine je to bila porodica Radisavljević, koja se bavi voćarstvom, a prošle godine Ratko Aksentijević koji je pokrenuo prvu grupnu sertifikaciju u stočarstvu u našoj zemlji.

Ilustracija: Branko Greganović,predsednik Izvršnog odbora NLB Banke
Ilustracija: Branko Greganović,predsednik Izvršnog odbora NLB Banke

Kako se dostavljaju projekti ?

Učesnici mogu projekte da dostavljaju e-mailom na adresu: organic@nlb.rs ili poštom na adresu:

NLB Banka Beograd

Bulevar Mihajla Pupina 165 V

11 070 Beograd.

Koliko nagrada će biti ove godine?

I ove godine, među pristiglim projektima, Stručna komisija će najpre odabrati finaliste, koje će posetiti kako bi se bliže upoznala sa njihovim radom. Nakon tog obilaska, odabraće tri projekta koji će biti ovogodišnji laureati.

5. Koji je iznos nagrada?

Ukupan iznos nagrada je milion i po dinara. Govorimo o iznosu koji će biti uplaćen na račun gazdinstava dobitnika, a sve pripadajuće poreze plaća NLB Banka. S obzirom na to da se u proteklim godinama pokazalo da su razlike u kvalitetu projekata koji se plasiraju među finaliste zaista neznatne, i ove godine smo odlučili da najbolja tri projekta nagradimo jednakim iznosima, dakle svaki od laureata će dobiti po 500.000 dinara.

Koliko će biti članova u komisiji?

Stručnu komisiju čine tri člana. Predsednica komisije je prof. dr Snežana Oljača sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, koja je izuzetno aktivna na projektima usmerenim na razvoj i promociju organske proizvodnje, a članovi su dr Milan Adamović, naš dugogodišnji saradnik na realizaciji ovog projekta i naš kolega Vladimir Čaprić, izvršni direktor Sektora za upravljanje prodajom.

 Šta je po vama presudno da neko dobije nagradu?

Pored poštovanja ekoloških principa proizvodnje, pre svega se ocenjuje jasna vizija proizvođača, precizna ideja šta želi da postigne projektom kojim aplicira na konkurs. Važno je da iz projekta bude jasno da proizvođač zna šta mu je potrebno, da predstavi realne troškove tog projekta, šta je to što mu je potrebno da bi realizovao projekat i šta konkretno dobija njegovom realizacijom, odnosno na koji način će njegovo gazdinstvo napredovati ukoliko osvoji nagradu. Prednost u tom smislu imaju projekti koji bar većim delom mogu da se finansiraju iz nagradnog fonda. Pored toga, boduje se i inovativnost, projekti se razmatraju i sa aspekta obezbeđivanja posla za članove porodice ili angažovanja dodatne radne snage.

 Zašto ste se odlučili baš za organsku proizvodnju?

NLB Organic je najvažniji projekat NLB Banke u domenu društveno odgovornog poslovanja, kojim istovremeno dajemo doprinos održivom razvoju, zaštiti životne sredine i segmentu poljoprivrede za koji smatramo da je budućnost naše zemlje. Srbija obiluje zemljištem koje nije kontaminirano hemijskim supstancama, a imajući u vidu usitnjenost poseda, organska proizvodnja dodatno dobija na značaju jer i na manjim površinama može da obezbedi egzistenciju za članove domaćinstva.  Ulaganje u ovaj vid proizvodnje je značajno i u smislu doprinosa izvozu, jer se procenjuje da više od 90 odsto organskih proizvoda završi u izvozu.

Tome u prilog govore i najnoviji globalni podaci za 2017. godinu,  predstavljeni na sajmu BIOFAH, u Nirnbergu, koji pokazuju uzlazni trend ovog tipa poljoprivrede. Zemljište pod organskom poljoprivredom na globalnom nivou je poraslo za skoro 12 miliona hektara odnosno za 20%  za samo jednu godinu dostigavši skoro 70 miliona hektara, a procenjuje se da je globalno tržište organske hrane u 2017. godini povećano za 10 milijardi evra,  dostigavši vrednost od 90 milijardi evra. Nažalost, nakon perioda rasta, kod nas se beleži blagi pad površina pod organskom proizvodnjom i to sigurno govori u prilog potrebi za podrškom organskim proizvođačima, kako bi i Srbija išla u korak sa trendovima u ovoj oblasti.