B92.net: Blaž Brodnjak: Jedno tržište - da razmenjujemo talente, robu i kapital

Sreda, 13.03.2019.


 

Region mora da se udruži i tako izađe na druga tržišta. Verujem da smo zajedno jači, rekao nam je na marginama Kopaonik biznis foruma Blaž Brodnjak predsednik Upravnog odbora NLB Banke. 

Banka na čijem je čelu, fokusirana je na region, a Brodnjak ističe da nije uvek problem finansiranje projekata već jasna vizija. Kako sportisti mogu da imaju ambiciju da budu prvaci Olimpijskih igara, a mi u biznisu ne, pita on.

 

Glavna tema Kopaonik Biznis Foruma je "Snažan rast kao imperativ“. Kako vidite ekonomije zemalja ovog regiona i da li mislite da rastu na adekvatan način?

 - Rast nije fokusiran i fragmentiran je na malim tržištima. Šanse bi neuporedivo bile veće ukoliko bi se na region gledalo kao na jedno tržište, kao čak i specijalizovano jer, na primer, Srbija ima neiskorišćenog potencijala u tom sektoru, toliko neiskorišćenih hektara imate. Vi imate Vojvodinu, Šumadiju, i na ovim prostorima živimo mi, neki drugi narodi.

 

 Vi ste, kao jedan od panelista Kopaonik biznis foruma nekoliko puta ponovili da smo „Zajedno jači“? Koliko umrežavanje i saradnja u regionu mogu da doprinesu snažnom rastu ekonomija na Balkanu?

 - Potrebno nam je novo zajedničko tržište. Pod tim ne podrazumevam neku novu Jugoslaviju, već ekonomsku, slobodnu zonu u kojoj mogu da se kreću talenti, roba i kapital. Po uzoru na zemlje Skandinavije – nisu sve zemlje u EU i nemaju sve evro, a on mogu da razmenjuju slobodno talente, robu i kapital. Iako je negde prisutan proces pridruživanja, svi ćemo jednog dana biti u EU, ali mi nemamo vremena da čekamo deset, petnaest godina.

 

 Šta su izazovi?

- Moramo da krenemo kao advokati i inicijatori slobodnog tržišta, govorimo isti jezik i prema drugim globalnim silama i prema EU. Mi smo zajedno ogromno tržište. Od dvadeset miliona ljudi.

Kada globalna konkurentnost ostane upitna, domaće tržište ti jedino ostaje, da se stvara i održava neki nivo aktivnosti. S druge strane, to je već sve jednom bio zajednički prostor. Nije bilo limita, a sada imamo i političke i mentalne granice.

 

Gde vidite najveće šanse za zajednički nastup zemalja ovog regiona?

 - Logistika, siguran put do Evrope. S druge strane, imamo fantastičnu prirodu, ali nemamo dobar odnos prema njoj, a to bi trebalo da bude svačija lična karta – odnos prema domu, kako živimo, kako ga čuvamo, kako uređujemo. Dakle, okolina i način na koji umemo bolje da osiguramo kvalitet života. Prisutan je ekonomski momenat priče – hajde da prvo volimo sebe, pa onda da volimo suseda, a mi se svađamo zbog banalnosti... Moramo da motivišemo mlade da ostanu tu.

Ekipa je uvek snažnija od pojednica, jer, ako mi dođemo u Evropu kao ekipa možemo da nižemo pobede koje sada ne možemo ni da zamislimo. Ukoliko dođemo sa stavom, da smo se stabilizovali kao region, da smo odlučili i rešili da hoćemo pristup fondovima, da izgradimo infrastrukturu, onda će skočiti i turizam, infrastruktura, drvna industrija i tako dalje.

Kako sportisti mogu da imaju ambiciju da budu prvaci Olimpijskih igara? Zašto onda mi u biznisu ne bismo imali iste ciljeve?

 

 Kako vidite ulogu NLB Grupacije u smislu podrške privrednicima u regionu_?

 - NLB ne želi da se širi u zapadnim zemljama jer prvo, zašto bismo mi solili pamet nekome na drugom tržištu, a drugo, kao što sam rekao – hajde da učimo jedni od drugih. Mali smo, potrebna nam je zajednička vizija i ambicija, da bar, ako ne prvi, budemo u finalu.

 Potrebno nam je domaće tržište, ne u političkom kontestu, već da imamo ambiciju da budemo pobednici.

 

Šta su najvažnije prednosti vaše grupacije u poređenju sa konkurencijom?

 - Mi smo međunarodna grupacija, a jedina koja je pristuna na svim trižištima bivše Jugoslavije, plus, jedini koji imamo sedište u tom regionu.

 Naša prednost se ogleda u većem poznavanju tržišta i zajedničkoj istoriji, a verujem i da znamo na koji način možemo da ispravimo neke ranije greške i krenemo ka zajedničkoj budućnosti. Takođe, NLB poznaje mentalitet jer, verovatno nećete videti predstavnike drugih velikih banakarskih grupacija koji posećuju klijente u njihovim dvorištima. A taj odnos je dugoročan benefit i za banku i za klijenta.

NLB kao odgovorna finansijska grupa želi da uloži i učestvuje u poboljšanju kvaliteta života u regionu, ne samo finansijski, nego i zbog mira i saradnje.