Profit: NLB Grupa ostvarila dobit od 158,3 miliona evra

Petak, 04.01.2019.
NLB Grupa je u prvih devet meseci ove godine ostvarila profit nakon oporezivanja u iznosu od 158,3 miliona evra. Sve članice NLB Grupe, banke koje posluju na tržištima jugoistočne Evrope, ostvarile su dobre poslovne rezultate i učestvovale u profitu grupacije sa 42%
(76,2 miliona evra). NLB Banka Beograd, članica NLB Grupe iz Srbije, u prva tri kvartala ove godine ostvarila je profit nakon oporezivanja u iznosu od 6,4 miliona evra. Ono što sigurno treba naglasiti je uspešna privatizacija naše matične banke putem javne ponude akcija, koja je od izuzetno velikog značaja za celu NLB Grupu, uključujući i NLB Banku Beograd. Postupak je završen 14. novembra ove godine kotacijom na berzama u Londonu i u Ljubljani, atom prilikom je uspešno realizovana prodaja 59,1 % akcija NLB-a.