Obaveštenje za klijente sa navršenih 65 i više godina života o načinu isplate penzija, sredstava s dinarskih, deviznih računa, izdavanju i reizdavanju platnih kartica 

 

NLB Banka svakodnevno uvodi nove mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa. U okolnostima koje donosi vanredno stanje posebnu brigu usmeravamo na penzionere koji su naši dugogodišnji klijenti.

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije  o zabrani kretanja lica iznad 65 godina u cilju zaštite najstarijih sugrađana od širenja korona virusa, Narodna banka Srbije je izdala instrukcije  koje se odnose na raspoložive načine isplate penzija, isplate sa svih drugih dinarskih i deviznih računa, isplatu sredstava na osnovu doznaka, prenos sredstava sa jednog računa na drugi račun klijenta kao i izdavanje i reizdavanje kartica kojima je istekao rok važnosti.

 

Ove instrukcije obuhvataju lica starija od 65 godina koja nemaju ovlašćeno lice po računu ili je ovlašćeno lice takođe starije od 65 godina.

Klijentima je na raspolaganju izbor podizanja penzije, sredstava sa dinarskih i deviznih računa, isplate sredstava na osnovu doznaka, prenosa sredstava sa jednog računa klijenta na drugi  kao i izdavanja ili reizdavanja platne kartice  koji može biti putem jednokratnog punomoćja ili dostavom na kućnu adresu.

 

 VAŽNO! Kako biste se opredelili za jedan od načina prvi korak je pozivanje NLB Kontakt centra na jedan od 3 broja telefona koji su na raspolaganju samo za ove namene:  0117151526, 0117151527, 0117151528

 

 U  ovim vanrednim okolnostima naši klijenti stariji od 65 godina koji nemaju ovlašćena lica ili su  njihova ovlašćena starija od 65 godina , mogu dati licu od poverenja jednokratno punomoćje popunjavanjem priloženog obrasca ili u slobodnoj formi uz napomenu da je neophodno da jednokratno punomoćje, napisano u slobodnoj formi sadrži sve podatke koji se nalaze i u obrascu.

 

Jednokratno punomoćje klijenti mogu dati za sledeće poslove:

1. Podizanje dinarskih i deviznih penzija na osnovu jednokratnog punomoćja

Ukoliko se klijent opredeli za ovaj način podizanja penzije potrebo je popuniti obrazac jednokratnog punomoćja. Maksimalni iznos penzije koji moguće podići na mesečnom nivou je 150.000 dinara odnosno u istom iznosu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu u slučaju podizanja devizne penzije.

 Jednokratno punomoćje za podizanje sredstava - penzija

 

2. Podizanje sredstava sa dinarskog računa ili deviznog računa. Maksimalni iznos koji se može podići na mesečnom nivou je 80.000 dinara odnosno istom iznosu u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu ukoliko klijent podiže sredstva sa deviznog računa.

 Jednokratno punomoćje za podizanje sredstava (nakon osnovnih podataka popunjavati sadržaj tačke 1.)

3. Prenos sredstava sa jednog računa klijenta na drugi račun istog klijenta. Iznos za prenos sredstava nije limitiran , ali ako nakon prenosa sledi isplata, isplata je limitirana na 80.000,00 RSD

 Jednokratno punomoćje za podizanje sredstava (nakon osnovnih podataka popunjavati sadržaj tačke 2.)

4. Podizanje sredstava koja su na osnovu novčanih doznaka. Iznos za isplatu nije limitiran.

 Jednokratno punomoćje za podizanje sredstava - novčana doznaka

5.  Izdavanje i reizdavanje platnih kartica kojima je istekao rok važnosti.

 Jednokratno punomoćje za izdavanje/reizdavanje platne kartice

Za svaku navedenih aktivnosti uz odgovarajući obrazac jednokratnog punomoćja ili dokument napisan u slobodnoj formi (potrebno da sadrži sve elemente navedene u obrascu jednokratnog punomoćja) potrebno je da ovlašćeno lice priloži svoju ličnu kartu kao i ličnu kartu klijenta. Banka će kontaktirati klijenta radi potvrde podataka. Reizdavanje kartica uz punomoćje je omogućeno svim klijentima.

 

Pored korišćenja modela jednokratnog punomoćja NLB Banka će klijentima omogućiti, u skladu sa Instrukcijom NBSa i dostavljanje sredstava u saradnji sa  JP „Pošta Srbije“ na kućnu adresu.

 

Radno vreme ekspozitura i Kontak centra Banke  je izmenjeno i usklađeno sa vanrednim okolnostima. Informišite se o izmenjenom radnom vremenu ekspozitura i Kontakt centra klikom ovde.

 

Vaša NLB BankaSkrita vsebina