Skrita vsebina

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

NLB Krediti uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede

Karakteristike

  • Iznos kredita do 6.000.000 dinara (nosioci gazdinstva fizička lica i preduzetnici)
  • Iznos kredita do 18.000.000 dinara (nosioci gazdinstva pravna lica i zemljoradničke zadruge)
  • Period otplate do 36 meseci za proširenje proizvodnje, repromaterijal, hranu za životinje, stočni fond, opremu i mehanizaciju
  • Period otplate do 60 meseci za kupovinu mašina i traktora

Prednosti NLB Kredita uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede

  • Stručna pomoć NLB agro savetnika
  • Fleksibilna sredstva obezbeđenja
  • Modeli otplate kredita u skladu sa potrebama poljoprivrednika (mesečno, tromesečno, šestomesečno)
  • Jednostavna procedura, brzo odobrenje kredita


Skrita vsebina