Keš kredit za zaposlene za 1h

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
min.
max.
Period otplate:
min.
max.
Kamatna stopa
11,95 %
Naknada za obradu kredita
0 %
Iznos mesečne rate
(Kalkulacija je informativanog karaktera)

Ponuda NLB Keš kredita za zaposlene* za 1h**

Dinarski gotovinski kredit                        

- Iznos kredita: 60.000 - 600.000 dinara
- Period otplate kredita: 13 – 60 meseci
- Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna): 11,95%
- Naknada za obradu kredita: 0%

* Ponuda je namenjena klijentima NLB Banke koji primaju zaradu na račun u NLB Banci u poslednjih 6 meseci
** od trenutka podnošenja dokumentacije u ekspozituri NLB Banke


Dokumenta
Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 
Reprezentativni primer

Iznos kredita 100.000
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 24 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa
(godišnja, fiksna)
11,95%
Efektivna kamatna stopa
(godišnja)
12,63%
Iznos mesečne rate 4.705,94 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope nema
Ukupan iznos kredita za otplatu
(glavnica, kamata, troškovi)
112.942,69 RSD
Reprezentativni primer je obračunat na dan 19.04.2019.

 Hvala što ste se prijavili za Online keš kredit NLB Banke!
U najkraćem roku će Vas kontaktirati Vaš NLB savetnik.

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.