NLB Online keš krediti za penzionere

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
min.
max.
Period otplate:
min.
max.
Kamatna stopa
11,95 %
Naknada za obradu kredita
1 %
Iznos mesečne rate
(Kalkulacija je informativanog karaktera)

Gotovinski i krediti za refinansiranje uz dodatni keš 

  • Iznos kredita: 50.000 - 2.000.000 RSD
  • Period otplate kredita: 6 do 95 meseci
  • Naknada za obradu kredita - 1,0%
  • Ista rata tokom celokupnog perioda otplate kredita
  • Nominalna kamatna stopa (fiksna): 11,95%
 
I to nije sve! Uz isplaćen kredit vas očekuje poklon!
 
 

             

Potrebna dokumenta

-Lična karta

-Penzioni čekovi za prethodni mesec

Reprezentativni primer

Iznos kredita 250.000
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 84 meseci
Naknada za obradu kredita 1%
Nominalna kamatna stopa
(godišnja, fiksna)
11,95%
Efektivna kamatna stopa
(godišnja)
13,04%
Iznos mesečne rate 4.408,02 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun
efektivne kamatne stope
50 RSD - 1 menica
246 RSD - Izveštaj kreditnog biroa
Ukupan iznos kredita za otplatu
(glavnica, kamata, troškovi)
373.069,54 RSD
*Reprezentativni primer je obračunat na dan 29.03.2019.

 Hvala što ste se prijavili za Online keš kredit NLB Banke!
U najkraćem roku će Vas kontaktirati Vaš NLB savetnik.

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.