NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda
Finansijski kalendar prema Zakonu o bankama
Očekivani datum Vrsta objave 
120 dana nakon završetka godine  Godišnji izveštaj 
150 dana nakon završetka godine  Konsolidovani finansijski izveštaji
do 30 dana nakon isteka obračunskog perioda Kvartalni izveštaji Q1
do 30 dana nakon isteka obračunskog perioda Kvartalni izveštaji Q2
do 30 dana nakon isteka obračunskog perioda Kvartalni izveštaji Q3
do 30 dana nakon isteka obračunskog perioda Kvartalni izveštaji Q4