NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Poštovani,

 
Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će NLB Banka a.d. Beograd počev od 17.08.2018. godine uz tekući račun izdavati DINA platnu karticu bez naknade, koju možete koristiti za obavljanje transakcija u zemlji, a sve u skladu sa Zakonom o medjubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Shodno tome uskladili smo Opšte uslove poslovanja koji su Vam dostupni na ovoj stranici kao i u ekspoziturama NLB Banke.
 
Sve druge platne kartice, za obavljanje transakcija u zemlji i inostranstvu, NLB Banka će izdavati ili reizdavati po Vašem pisanom zahtevu.
 
Za više informacija možete posetiti ekspoziture NLB Banke ili nas kontaktirati putem e-maila na info@nlb.rs, kao i telefonom na 011/7 15 15 22.
 

Opšti uslovi poslovanja NLB Banka a.d. Beograd

Tarifnik naknada za usluge fizickim licima preduzetnicima i poljoprivrednicima

Tarifa naknada za usluge za pravna lica

 
S poštovanjem,
 
Vaša NLB Banka