NLB Online stambeni krediti

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
Period otplate:
Naknada za obradu kredita:
0%
Kamatna stopa:
6M Euribor + 2.95 %
Iznos mesečne rate*
(*Kalkulacija je informativanog karaktera)
Ime:
Obavezno polje
Prezime:
Obavezno polje
Telefon:
Obavezno polje

E-mail:
Izabrana ekspozitura:
Obrada podataka o ličnosti *
Pristajem na obradu podataka o ličnosti *
Da
Ne
Uslovi kredita

NLB Stambeni krediti indeksirani u EUR

- Iznos kredita: od 10.000 EUR
- Period otplate kredita: do 360 meseci
- Naknada za obradu kredita: 0%
- Nominalna kamatna stopa:
  • 6M Euribor + 2,95% (krediti sa osiguranjem kod NKOSK)
  • 6M Euribor + 3,50% (krediti bez osiguranja kod NKOSK)


Poštovani korisnici,

Dajem dobrovoljni i izričit pristanak da NLB Banka a.d. Beograd („NLB Banka“), Bulevar Mihajla Pupina broj 165/v, kao rukovalac obrade, moje podatke o ličnosti prikupljene kroz Zahtev za online kredit u svrhu zaključenja ugovora sa NLB Bankom, kao i one podatke o ličnosti prikupljene tokom izvršenja ugovora (npr. transakcioni podaci, podaci o kanalima i aplikacijama), te druge podatke o ličnosti koje NLB Banka prikupi tokom trajanja ugovora („podaci o ličnosti“) dalje obrađuje u svrhe direktnog marketinga, istraživanja tržišta, kreiranja i dostavljanja ponuda za sve postojeće, kao i buduće usluge i proizvode NLB Banke preko svih dostupnih kanala komunikacije koje dostavljam NLB Banci.

Potvrđujem da sam upoznat da dati pristanak mogu povući u bilo kom trenutku, na jednako jednostavan način kao što je pristanak i dat. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njenog povlačenja. Potvrđujem da sam upoznat da će NLB Banka obrađivati moje podatke o ličnosti isključivo u svrhu za koje je dat pristanak (ako je dat), do povlačenje pristanka. Takođe, potvrđujem da sam upoznat sa sadržajem Politike privatnosti.