NLB Online stambeni krediti

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
Period otplate:
Naknada za obradu kredita:
0%
Kamatna stopa:
6M Euribor + 2.95 %
Iznos mesečne rate*
(*Kalkulacija je informativanog karaktera)
Ime i prezime:
Obavezno polje
Telefon:
Obavezno polje

E-mail:
Izabrana ekspozitura:
Privatnost podataka *
Saglasan/a sam sa navodima vezanim za privatnost podataka *
Uslovi kredita

NLB Stambeni krediti indeksirani u EUR

- Iznos kredita: od 10.000 EUR
- Period otplate kredita: do 360 meseci
- Naknada za obradu kredita: 0%
- Nominalna kamatna stopa:
  • 6M Euribor + 2,95% (krediti sa osiguranjem kod NKOSK)
  • 6M Euribor + 3,50% (krediti bez osiguranja kod NKOSK)


Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.