Zahtev za NLB Agro online kredit

Ime: *
Podatak je obavezan.
Prezime: *
Podatak je obavezan.
Naziv preduzeća: *
Podatak je obavezan.
E-mail *
Podatak je obavezan.
Telefon: *

Podatak je obavezan.
Adresa: *
Podatak je obavezan.
Opština: *
Podatak je obavezan.
Ekspozitura: *
Podatak je obavezan.
Pretežna delatnost: *
Podatak je obavezan.
Kredit vam je potreban za: *
Podatak je obavezan.
Iznos kredita: *
Podatak je obavezan.
Valuta: *
Podatak je obavezan.
Period otplate (meseci): *
Podatak je obavezan.
Komentar: *
Napišite najviše 1500 karaktera.
Podatak je obavezan.

* Obavezna polja.

Privatnost podataka *
Saglasnost za privatnost podataka *
Podatak je obavezan
Potvrdjujem ispravnost unetih podataka *
Podatak je obavezan


Ponuda
Subvencionisani krediti

Karakteristike kredita:

 • Iznos do 6 miliona dinara za registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička lica)
 • Iznos do 18 miliona dinara za pravna lica
 • Period otplate do 60 meseci
 • Prilagođeni modeli otplate kredita
 • Fleksibilna sredstva obezbeđenja
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita

Namena kredita:

 • Razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja
 • Razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
 • Investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu
 • Nabavka hrana za životinje
 • Investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji


Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu služi za obezbeđivanje dnevne likvidnosti klijenta.
Sredstva se mogu koristiti u svakom momentu, bez prethodne najave, a po potrebi se mogu više puta koristiti i vraćati do momenta dospeća.
Iznos: min 120.000
Valuta: RSD
Rok otplate: do 12 meseci
Način otplate: Otplata se vrši u dinarima na dan dospeća. Kamata se plaća mesečno (obračunava se na kraju meseca za prethodni mesec).
Minimalni uslovi: Registrovano poljoprivredno gazdinstvo - aktivan status, minimum 2 godine bavljenja poljoprivredom.


Kupovina repromaterijala, goriva, đubriva
Namena kredita je finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (seme, sadnice, đubrivo, sredstva za zaštitu, stočna hrana, itd...)
Iznos:
 • min 120.000 RSD, max 36.000.000 RSD
 • min 1.000 EUR, max 250.000 EUR
Grejs period: do 6 meseci
Valuta: RSD; RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate: do 12 meseci
Način otplate: Otplata kredita za kredite sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate. Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, trajnim nalogom.
Minimalni uslovi: Registrovano poljoprivredno gazdinstvo - aktivan status, minimum 2 godine bavljenja poljoprivredom.


Proširenje proizvodnje i povećanje stočnog fonda
Namena kredita je finansiranje trajnih obrtnih sredstava u poljoprivredi - proširenje obima proizvodnje, poećanje stočnog fonda
Iznos: min 1.000 EUR, max 250.000 EUR
Grejs period: do 12 meseci
Valuta: RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate: od 13 meseci do 36 meseci
Način otplate: Otplata kredita za kredite sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate. Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, trajnim nalogom.
Minimalni uslovi: Registrovano poljoprivredno gazdinstvo - aktivan status, minimum 2 godine bavljenja poljoprivredom.


Kupovina mehanizacije
Namena kredita je finansiranje osnovnih sredstava u poljoprivredi (osnovno stado, mehanizacija, podizanje voćnjaka...)
Iznos: min 1.000 EUR, max 250.000 EUR
Grejs period: do 12 meseci
Valuta: RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate: od 13 meseci do 84 meseca
Način otplate: Otplata kredita za kredite sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate. Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, trajnim nalogom.
Minimalni uslovi: Registrovano poljoprivredno gazdinstvo - aktivan status, minimum 2 godine bavljenja poljoprivredom.


Kupovina poljoprivrednog zemljišta
Namena kredita je finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta i izgradnja poljoprivrednih objekata
Iznos: min 5.000 EUR, max 250.000 EUR
Grejs period: do 12 meseci
Valuta: u RSD sa valutnom klauzulom
Rok otplate: od 13 meseci do 120 meseci
Način otplate: Otplata kredita za kredite sa valutnom klauzulom se vrši po srednjem kursu NBS za EUR na dan otplate. Otplata kredita se vrši u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima, trajnim nalogom.
Minimalni uslovi: Registrovano poljoprivredno gazdinstvo - aktivan status, minimum 2 godine bavljenja poljoprivredom.


Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.