NLB Online keš krediti za zaposlena lica

Kreditni kalkulator

Iznos kredita:
min.
max.
Period otplate:
min.
max.
Kamatna stopa
9,95 %
Naknada za obradu kredita
1,5 %
Iznos mesečne rate
(Kalkulacija je informativanog karaktera)

Uslovi kredita

Dinarski gotovinski i krediti za refinansiranje obaveza uz dodatni keš

- Iznos kredita: 100.000 – 3.000.000 dinara
- Period otplate kredita: 13 – 95 meseci
- Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna): 9.95%
- Naknada za obradu kredita: 1,5%

- Klijent treba da je zaposlen na neodređeno ili određeno vreme*
- Minimum 3 meseca zaposlenja kod poslednjeg poslodavca, za klijente koji su zaposleni kod preduzetnika, potrebno je 6 meseci zaposlenja kod poslednjeg poslodavca,
* Kod klijenata koji rade na određeno vreme datum otplate poslednjeg anuiteta po kreditu ne sme biti nakon datuma isticanja ugovora o radu na određeno vreme.


Dokumenta

Potvrda o zaposlenju i visini primanja
Administrativna zabrana
Reprezentativni primer

Iznos kredita 500.000
Valuta kredita dinari
Kriterijum za indeksiranje nema
Period otplate 84 meseci
Naknada za obradu kredita 1,5%
Nominalna kamatna stopa
(godišnja, fiksna)
9,95%
Efektivna kamatna stopa
(godišnja)
10,97%
Iznos mesečne rate 8.290,06 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun
efektivne kamatne stope
50 RSD - 1 menica
246 RSD - Izveštaj kreditnog biroa
Ukupan iznos kredita za otplatu
(glavnica, kamata, troškovi)
704.161,35
*Reprezentativni primer je obračunat na dan 29.03.2019.

 Hvala što ste se prijavili za Online keš kredit NLB Banke!
U najkraćem roku će Vas kontaktirati Vaš NLB savetnik.

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.