NLB Organic 

 

 

 

NLB Banka Beograd još od 2012. godine svake godine nagrađuje najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane, sa ciljem da na taj način podrži ovaj vid poljoprivrede. Želimo da damo doprinos promociji organske poljoprivrede,  kao proizvodnje koja doprinosi zdravlju ljudi i očuvanju životne sredine. S tendecijom rasta svake godine, u 2019. godini je na konkursu učestvovalo 73 projekta registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja se bave organskom proizvodnjom, čime je ukupan broj projekata podnetih tokom osam ciklusa konkursa dostigao 428 projekta. 

Nagrađeni učesnici VIII NLB Organic konkursa

Uži izbor na NLB Organic konkursu 2019

Nagrađeni učesnici VII NLB Organic konkursa

Uži izbor na NLB Organic konkursu 2018

Nagrađeni učesnici VI NLB Organic konkursa

Uži izbor na NLB Organic konkursu 2017

Nagrađeni učesnici V NLB Organic konkursa

Uži izbor na NLB Organic konkursu 2016

Nagrađeni učesnici IV NLB Organic konkursa

Nagrađeni učesnici III NLB Organic konkursa

Nagrađeni učesnici II NLB Organic konkursa

Nagrađeni učesnici I NLB Organic konkursa


Online krediti za poljoprivrednike

Znamo da nemate previše vremena i da vaš posao ne može da čeka. Zato smo vam omogućili da se za kredit prijavite putem interneta.