NLB Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju u RSD

 


Glavne prednosti

  • Iznos kredita do 5.000.000 RSD
  • Period otplate kredita do 96 meseci
  • Bez valutne klauzule

NLB krediti za adaptaciju i rekonstrukciju u dinarima bez osiguranja kod NKOSK*

Min. iznos (RSD) 500.000
Period otplate (meseci) 24 - 96
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) REF NBS + 9,50%
Učešće  20% 
Naknada za obradu kredita 1,55%
Kriterijum za indeksiranje Nema
 
 
*NKOSK - nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita
 
Referentna stopa NBS na dan 15.10.2019. godine iznosi: 2,50%

Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita. 

Instrumenti obezbeđenja kredita 

Hipoteka I reda - max. LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

2 menice

polisa osiguranja nekretnine

uslovna administrativna zabrana

NLB krediti za adaptaciju i rekonstrukciju u dinarima bez osiguranja kod NKOSK

Iznos kredita (RSD) 3.600.000
Period otplate (meseci) 96
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) REF NBS + 9,50%
Učešće (20%) 55.800 RSD
Naknada za obradu kredita 1,55%
EKS (godišnja) 13,66%
Iznos anuiteta 58.511,39 RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 5.617.092,79 RSD
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
  • menice: 100 RSD
  • preuzimanje izvestaja iz Kreditnog Biroa: 246 RSD
  • overa založne izjave: 10.080 RSD
  • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
  • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
  • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
  • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 15.10.2019.
 
Referentna stopa NBS na dan 15.10.2019. godine iznosi: 2,50%
Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita.

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina