NLB Krediti za adaptaciju i rekonstukciju sa valutnom klauzulom, indeksiran u EUR, sa osiguranjem kod NKOSK

 


Glavne prednosti

 • Minimalni iznos kredita - 10.000 EUR
 • Period otplate do 240 meseci
 • Brza i jednostavna procedura

NLB Stambeni krediti u dinarima indeksirani u evrima, osigurani kod NKOSK 

Min. iznos

(EUR)

Period otplate

(meseci)

Nominalna kamatna

stopa (promenljiva)

Depozit

Učešće

Kamata na

depozit

Naknada za

obradu kredita

5.000,00 24 - 240 6M EURIBOR + 3,0% 20% učešće - 1,00%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 
 
 
6M Euribor na dan 29.03.2019. godine iznosi: -0,227%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak. 

Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva 

Kredit u iznosu EUR Instrumenti obezbeđenja:
Za sve iznose kredita blanko sopstvena menica uz potpisano menično ovlašćenje i uspostavljanje izvršne vansudske hipoteke prvog reda 1,5:1,0

NLB krediti za adaptaciju i rekonstukciju sa valutnom klauzulom, indeksiran u EUR, sa osiguranjem kod NKOSK 

Iznos kredita (EUR) 24.000
Period otplate (meseci) 240
Nominalna kamatna stopa (promenljiva) 6M EURIBOR + 3,00%
Učešće 20%
Naknada za obradu kredita 1,00% (240 EUR)
EKS 3,92%
Iznosi anuiteta 136,42 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 33.943,64 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izvestaja iz Kreditnog Biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • premija NKOSK (nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita): 525 EUR (1,75%)
 • obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 29.03.2019.
 
6M Euribor na dan 29.03.2019. stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak. 

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina