NLB dinarski stambeni krediti

 


Glavne prednosti

 • Niža kamata
 • Period otplate kredita do 120 meseci
 • Iznos kredita od 500.000 RSD
 • Modeli kredita sa minimalnim učešćem od 20%, kao i bez učešća i depozita 

NLB Stambeni krediti u RSD osigurani kod NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)

Min. iznos (RSD) 500.000
Period otplate (meseci) 24 - 120

Nominalna kamatna stopa (promenljiva)bez učešća

REF NBS + 9,50%
Nominalna kamatna stopa (promenljiva) sa učešćem 20% REF NBS + 8,50%
Naknada za obradu kredita 1,55%
Kriterijum za indeksiranje Nema
 
 
Referentna stopa NBS na dan 29.03.2019. godine iznosi: 3,00%
Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita. 

Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva 

Vrsta kredita Instrumenti obezbeđenja:
Sa depozitom 20% * blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje, izvršena vansudska hipoteka prvog reda 1:1 i osiguranje kredita kod NKOSK
Sa učešćem 20% blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje, izvršena vansudska hipoteka prvog reda 1,25:1 i osiguranje kredita kod NKOSK
Bez depozita i učešća blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje, izvršena vansudska hipoteka prvog reda 1,50:1 i osiguranje kredita kod NKOSK

NLB Stambeni krediti u RSD, osigurani kod NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)

Kupoprodajna cena (RSD) 5.160.000 RSD
Učešće (RSD) 1.560.000 RSD
Iznos kredita (RSD) 3.600.000 RSD
Period otplate (meseci) 120
Nominalna kamatna stopa (promenljiva) REF NBS + 8,50%
Naknada 1,30% (46.800 RSD)
EKS 13,34%
Iznosi anuiteta 50.631,14 RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema
ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 6.230.435,50 RSD
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izvestaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • premija NKOSK (nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita): 525 EUR (1,75%)
 • obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 29.03.2019.
 
Referentna stopa NBS na dan 29.03.2019. godine iznosi: 3,00%
Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita.

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina