NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

NLB Stambeni krediti indeksirani u EUR, osigurani kod NKOSK

Glavne prednosti

 • Niža kamata
 • Period otplate kredita do 30 godna
 • Iznos kredita od 10.000 EUR
 • Modeli kredita sa minimalnim učešćem od 20%, kao i bez učešća i depozita 

 
 
NLB Stambeni krediti indeksirani u EUR, osigurani kod NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)
 
Min. iznos (EUR) 10.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Depozit / Učešće 20% učešće
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 
 
6M Euribor na dan 29.03.2019. godine iznosi: -0,227%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva 

Vrsta kredita Instrumenti obezbeđenja:
Sa depozitom 20% * blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje, izvršena vansudska hipoteka prvog reda 1:1 i osiguranje kredita kod NKOSK
Sa učešćem 20% blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje, izvršena vansudska hipoteka prvog reda 1,25:1 i osiguranje kredita kod NKOSK
Bez depozita i učešća blanko sopstvena menica, menično ovlašćenje, izvršena vansudska hipoteka prvog reda 1,50:1 i osiguranje kredita kod NKOSK

NLB Stambeni krediti indeksirani u EUR, osigurani kod NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita) 

Kupoprodajna cena (EUR) 43.000
Iznos kredita (EUR) 30.000
Period otplate (meseci) 360
Nominalna kamatna stopa (promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Učešće (EUR) 13.000
Naknada za obradu kredita 0%
EKS 3,01%
Iznos anuiteta 122,05 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 44.902,82 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • premija NKOSK (nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita): 525 EUR (1,75%)
 • obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 29.03.2019.
 
6M Euribor na dan 29.03.2019. godine iznosi: -0,227%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina

Zakažite sastanak

Zainteresovani ste za neki od proizvoda ili usluga ili samo želite da se posavetujete? Pišite nam, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku.

* Obavezna polja.

Ime: *
Podatak je obavezan.
Prezime: *
Podatak je obavezan.
Ekspozitura: *
Podatak je obavezan.
E-mail *
Podatak je obavezan.
Telefon: *

Podatak je obavezan.
Usluge koje me zanimaju: *
Podatak je obavezan.
Komentar: *
Napišite najviše 1500 karaktera.
Podatak je obavezan.
Privatnost podataka *
Saglasan/a sam sa navodima vezanim za privatnost podataka *
Podatak je obavezan.

Hvala na interesovanju.
U najkraćem mogućem roku će Vas kontaktirati predstavnik banke.

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.