Nabavke

 
NLB Banka a.d. Beograd neguje partnerski odnos sa svojim zaposlenima, klijentima i saradnicima u svim segmentima poslovanja. Svesni da je transparentna komunikacija važan preduslov takvog odnosa, u cilju održavanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj stranici objavljujemo informacije o aktuelnim nabavkama u NLB Banci.
 
NLB Banka a.d. Beograd zadržava pravo odlučivanja o tome da li dobavljač ispunjava predviđene tehničke i komercijalne uslove, kao i o dostavljanju tenderske dokumentacije dobavljaču.
 

Aktuelne nabavke 

Naziv nabavke Rok za dostavu ponude
Nabavka usluge najma lokacije za bankomat u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Pančevu, Subotici i Nišu

 

 

 

 Aktuelno

Nabavka usluge post paid plaćanja putarine u Srbiji putem TAG uređaja

29.10.2019. do 16.00 h

Nabavka za izbor najboljeg ponuđača za nabavku i implementaciju RPA (Robotic process automation) platforme

29.10.2019. godine do 16.00 h
Nabavka vatrootpornih ormana 05.11.2019. godine do 16h

 
PIŠITE NAM za sve dodatne informacije.