NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Garancije

 


Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja i kao takav dosta čest u poslovanju sa inostranstvom. NLB Banka za potrebe svojih klijenata izdaje garancije sa različitim namenama: za obezbeđenje plaćanja po kreditu, za obezbeđenje plaćanja robe, za učešće na tenderu, za obezbeđenje povraćaja uplaćenog avansa, za dobro izvršenje posla i dr.

 
U garancijskom poslovanju banka koristi swift tehnologiju i primenjuje međunarodna pravila poslovanja.
 
NOSTRO garancije
 
NLB Banka izdaje na zahtev klijenata sve vrste nostro garancija. Izdavanje svake pojedine garancije banka vrši na osnovu:
 
  • pismenog zahteva
  • "Naloga za izdavanje garancije" u kojem su sadržani svi bitni elementi garancije
    - Preuzmite dokument
  • Dokument na osnovu koga se ugovara posao uvoza (najčešće ugovor ili drugi dokument koji potvrđuje konkretan posao i potrebu da se izda garancija)
Banka na osnovu pribavljene dokumentacije priprema nacrt teksta garancije, koji se pre izdavanja garancije usaglašava sa ino-partnerom, kako bi mogući rizici, kao i troškovi bili svedeni na minimum.
 
Ukoliko za izdavanje garancije nije obezbeđeno pokriće, klijent je dužan da obezbedi i svu dokumentaciju i instrumente obezbeđenja predviđene standardnom procedurom za odobrenje jemstva.
 
LORO garancije
 

Naplata izvezene robe može se obezbediti i putem loro garancije. NLB Banka nudi svojim klijentima prijem svih vrsta loro garancija, stručne konsultacije u izradi teksta garancije kao i prilikom pripreme dokumenata za naplatu u slučaju protesta garancije. Skrita vsebina

Zakažite sastanak

Zainteresovani ste za neki od proizvoda ili usluga ili samo želite da se posavetujete? Pišite nam, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku.

* Obavezna polja.

Ime: *
Podatak je obavezan.
Prezime: *
Podatak je obavezan.
Ekspozitura: *
Podatak je obavezan.
E-mail *
Podatak je obavezan.
Telefon: *

Podatak je obavezan.
Usluge koje me zanimaju: *
Podatak je obavezan.
Komentar: *
Napišite najviše 1500 karaktera.
Podatak je obavezan.
Privatnost podataka *
Saglasan/a sam sa navodima vezanim za privatnost podataka *
Podatak je obavezan.

Hvala na interesovanju.
U najkraćem mogućem roku će Vas kontaktirati predstavnik banke.

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.