Kratkoročni krediti za poljoprivrednike

Da Vam polja budu plodna i godina rodna!NLB Banka na polju Vam nudi kratkoročne kredite za kupovinu semenske robe, sadnog materijala, folija za plastenike, sredstva za tretiranje bilja, stočne hrane - svega što Vam je neophodno da godina bude rodna.
 
  • Period otplate kredita 3 do 12 meseci
  • Fleksibilna sredstava obezbeđenja kredita
  • Brza i jednostavna procedura odobrenja kredita
  • NLB bankarski savetnik na polju kod Vas
  • Modeli otplate kredita: mesečni, tromesečni, šestomosečni i godišnji 


Kako do kredita?

 
1

Definišite koliko novca Vam je potrebno, ali razmislite koliko možete da se zadužite, a da ne ugrozite svoje gazdinstvo

 
2

Pripremite potrebnu dokumentaciju:

Pripremite dokumentaciju o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu, članu gazdinstva kome se odobrava kredit, plaćenim porezima i prometu po računu gazdinstva

 
3

Zakažite sastanak

Zakažite sastanak sa Savetnikom za poljoprivredu, kako biste dobili savet o najboljem rešenju baš za Vaše gazdinstvo

Zakažite sastanak

Skrita vsebina