NLB dugoročni investicioni kreditiKredit je namenjen za: nabavku mašina i opreme, proizvodnju mašina i opreme za sopstvene potrebe, kupovinu, adaptaciju ili izgradnju objekata za sopstvene potrebe, pripremu zemljišta za izgradnju i dr., refinansiranje postojećih kredita.
 

Glavne prednosti

 • Opcija isplate kredita:
  • u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS za EUR na dan isplate
  • u devizama (EUR, USD, CHF)
 • Jednokratna isplata ili u više tranši
 • Mogućnost otplate kredita u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima u odobrenoj valuti 

 • Minimum 2 pune fiskalne godine poslovanja firme.
 • U poslednjem završnom računu iskazana dobit.
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana.
 • Uredna kreditna istorija (maksimalna docnja kod NLB Banke do 30 dana u poslednjih 12 meseci; ne sme postojati docnja kod NLB Banke duža od 90 dana u prethodne 3 godine - materijalno značajan iznos po NBS) 
Statusna dokumentacija:
• Osnivački akt
• Statut (ukoliko ga klijent ima)
• Izvod iz registra nadležnog organa
• PIB
• OP obrazac (lica ovlašćena za zastupanje)
• Karton deponovanih potpisa
 
Finansijska dokumentacija:
• Finansijski izveštaj klijenta u poslednja dva obračunska perioda pre nastanka potraživanja
• Odluka o razvrstavanju po veličini
• Bruto bilans (zaključni list) - poslednje ažurno stanje
• Kod srednjih preduzeća - Izveštaj ovlašćenog revizora sa napomenama uz finansijske izveštaje
• Podatke o ostvarenom obimu platnog prometa u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do podnošenja zahteva
• Obrazac valutne strukture
 
Dokumentacija za sve plasmane:
• Upitnik za odobravanje kredita ili jemstva za preduzeća
• Zahtev za odobrenje kredita ili jemstva za preduzeća
• Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja

• Poslovni (biznis) plan, osim kod namene refinansiranja 

Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od visine iznosa, ročnosti plasmana i relevantnih pokazatelja tražioca kredita, a u skladu sa Odlukom nadležnih organa Banke.

Naknade

Naknada za obradu zahteva 
 
Mikro * 2% od iznosa kredita (min 5.000 RSD)
Mala ** 1,5% od iznosa kredita (min 5.000 RSD)
 
* Mikro: SME sa ukupnim godišnjim prihodima do 1.000.000 EUR
** Mala: SME sa godišnjim prihodima od 1.000.000 do 3.000.000 EUR
 
Naknada za prevremenu otplatu: 2 - 2,50% od iznosa prevremeno vraćene glavnice.
 
Naknada za neobavljanje platnog prometa: 0,25 - 0,5% kvartalno.
 

Kako do kredita?

 
1

Definišite koliko novca Vam je potrebno, ali razmislite koliko možete da se zadužite, a da ne ugrozite svoje poslovanje

 
2

Pripremite potrebnu dokumentaciju:

 • Statusnu dokumentaciju
 • Finansijsku dokumentaciju
 • Dokumentaciju u vezi sa konkretnim plasmanom
 
3

Zakažite sastanak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina