NLB kratkoročni krediti za obrtna sredstva

Fiksna rata tokom celokupnog perioda otplate kredita Kredit je namenjen za: finansiranje obaveza iz poslovanja, nabavku robe ili repromaterijala (finansiranje zaliha), plaćanje usluga, finansiranje uvoza ili izvoza, ostale potrebe vezane za tekuće obavljanje delatnosti, refinansiranje postojećih kredita za obrtna sredstva.
 

Glavne prednosti

 • Opcija isplate kredita:
  • u dinarima
  • u dinarskoj protivvrednosti po kupovnom kursu NBS za EUR na dan isplate
  • u devizama (EUR, USD, CHF)
 • Jednokratna isplata ili u više tranši
 • Mogućnost otplate kredita u mesečnim, tromesečnim i šestomesečnim anuitetima u odobrenoj valuti 

 • Minimum 2 pune fiskalne godine poslovanja firme.
 • U poslednjem završnom računu iskazana dobit.
 • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana.
 • Uredna kreditna istorija (maksimalna docnja kod NLB Banke do 30 dana u poslednjih 12 meseci; ne sme postojati docnja kod NLB Banke duža od 90 dana u prethodne 3 godine - materijalno značajan iznos po NBS) 
Statusna dokumentacija:
• Osnivački akt
• Statut (ukoliko ga klijent ima)
• Izvod iz registra nadležnog organa
• PIB
• OP obrazac (lica ovlašćena za zastupanje)
• Karton deponovanih potpisa
 
Finansijska dokumentacija:
• Finansijski izveštaj klijenta u poslednja dva obračunska perioda pre nastanka potraživanja
• Odluka o razvrstavanju po veličini
• Bruto bilans (zaključni list) - poslednje ažurno stanje
• Kod srednjih preduzeća - Izveštaj ovlašćenog revizora sa napomenama uz finansijske izveštaje
• Podatke o ostvarenom obimu platnog prometa u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do podnošenja zahteva
• Obrazac valutne strukture
 
Dokumentacija za sve plasmane:
• Upitnik za odobravanje kredita ili jemstva za preduzeća
• Zahtev za odobrenje kredita ili jemstva za preduzeća

• Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja 

Instrumenti obezbeđenja se uzimaju u zavisnosti od visine iznosa, ročnosti plasmana i relevantnih pokazatelja tražioca kredita, a u skladu sa Odlukom nadležnih organa Banke. 

Naknade

Naknada za obradu zahteva
 
Bez depozita Mikro *

1,5% od iznosa kredita

(min 3.000 RSD)

Mala **

1% od iznosa kredita

(min 3.000 RSD)

Sa 100% beskamatnog novčanog depozita Mikro i mala

0,3 - 0,5% od iznosa kredita

(min 3.000 RSD)

 
* Mikro: SME sa ukupnim godišnjim prihodima do 1.000.000 EUR
** Mala: SME sa godišnjim prihodima od 1.000.000 do 3.000.000 EUR
 

Naknada za prevremenu otplatu: 2 - 2,50% od iznosa prevremeno vraćene glavnice.

Naknada za neobavljanje platnog prometa: 0,25 - 0,5% kvartalno.

 

Kako do kredita?

 
1

Definišite koliko novca Vam je potrebno, ali razmislite koliko možete da se zadužite, a da ne ugrozite svoje poslovanje

 
2

Pripremite potrebnu dokumentaciju:

 • Statusnu dokumentaciju
 • Finansijsku dokumentaciju
 • Dokumentaciju u vezi sa konkretnim plasmanom
 
3

Zakažite sastanak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina