NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računuDozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

  • Iznos 10.000 RSD do 200.000 RSD
  • Period na koji se može ugovoriti dozvoljeno prekoračenje - do 36 meseci

 

Preduslovi za dobijanje dozvoljenog prekoračenja 

NLB Banka a.d. Beograd odobrava dozvoljena prekoračenja (kredit) po tekućim računima, vlasnicima tekućih računa sa obaveznim usmerenjem ličnih primanja.

Prekoračenje (kredit) može se odobriti klijentu nakon jedne uplate plate za ceo mesec od dana otvaranja računa.

Klijenti mogu podnositi zahteve za odobrenje dozvoljenog prekoračenja pod uslovom da na dan podnošenja zahteva imaju registrovano pozitivno stanje na tekućem računu i da ispunjavaju uslove o kreditnoj sposobnosti u skladu sa važećom regulativom NBS.

Banka u predugovornoj fazi uručuje korisniku obrazac Ponude u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Dokumentacija

  • Fotokopija važeće lične karte;

Ostalu dokumentaciju klijent dobija u poslovnici banke.

 
  • jedna blanko sopstvena menica
  • Menično ovlašćenje

Reprezentativni primer – Dozvoljeno prekoračenje uz Dobar račun

Iznos dozvoljenog prekoračenja 50.000 RSD
Valuta RSD
Kriterijumi za indeksiranje nema
Period važenja dozvoljenog prekoračenja 12 meseci
Naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja (fiksna) 0%  
Nominalna kamatna stopa 27,00% godišnje (fiksna)
EKS* (na godišnjem nivou) 31,49%
Ostali tropkovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

50 RSD - menica

246 RSD - izveštaj kreditnog biroa

Ukupan iznos za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 64.120,50 RSD

*Reprezentativni primer je obračunat na dan  29.03.2019.


Skrita vsebina

Zakažite sastanak

Zainteresovani ste za neki od proizvoda ili usluga ili samo želite da se posavetujete? Pišite nam, a mi ćemo Vam se javiti u najkraćem roku.

* Obavezna polja.

Ime: *
Podatak je obavezan.
Prezime: *
Podatak je obavezan.
Ekspozitura: *
Podatak je obavezan.
E-mail *
Podatak je obavezan.
Telefon: *

Podatak je obavezan.
Usluge koje me zanimaju: *
Podatak je obavezan.
Komentar: *
Napišite najviše 1500 karaktera.
Podatak je obavezan.
Privatnost podataka *
Saglasan/a sam sa navodima vezanim za privatnost podataka *
Podatak je obavezan.

Hvala na interesovanju.
U najkraćem mogućem roku će Vas kontaktirati predstavnik banke.

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.