NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Ključne vrednosti i osnovni principi

 
Vrednosti su ciljevi i ideali koje NLB Banka teži da ostvari u svom poslovanju. To su smernice koje nas vode u našim svakodnevnim poslovima. Na vrednostima su zasnovani naši ciljevi, imajući u vidu da su sve aktivnosti banke sastavni deo šireg društvenog konteksta. 
 

Naše ključne vrednosti su:  

 
Odgovornost prema klijentima, zaposlenima i društvenom okruženju
 
 • Naša najveća odgovornost je razumevanje klijenata.
 • Naša je odgovornost da poslujemo profesionalno i da poštujemo jedni druge. Posvećeni smo poslovanju sa integritetom i hrabrošću.
 • Poslujemo iskreno. Nastojimo da opravdamo poverenje naših akcionara, poreskih obveznika i javnosti. Odgovorni smo za doprinos pozitivnim promenama u društvu. 
 •  
  Posvećenost ispunjavanju obećanja i ciljeva
   
 • Ispunjavamo svoja obećanja, dostižemo i prevazilazimo očekivanja svojih klijenata.
 • Radimo zajedno kako bismo realizovali strategiju banke. Usmeravamo pažnju na izazove i ohrabrujemo jedni druge sve dok se ciljevi ne dostignu jer smo svesni da je uspeh NLB Banke moguć samo kao proizvod naših pojedinačnih dostignuća.
 • Dosledno pratimo svoje strateške ciljeve, sa težnjom da NLB Banku učinimo delom održive, profitabilne bankarske grupacije. 
 •  
  Otvorena komunikacija i saradnja
   
 • Najpre slušamo,a tek onda govorimo. Naše reči su pouzdane. Svesni smo šta možemo da ponudimo. Cenimo i aktivno tražimo povratnu informaciju.  
 • Informacije delimo na vreme i otvoreno. Konstruktivnu kritiku dajemo sa poštovanjem i iskreno. Razmenjujemo znanje za dobrobit banke i učimo jedni od drugih. 
 • Komuniciramo jasno i jednostavno. Ne plašimo se teških pitanja. Negujemo dobru i profesionalnu saradnju sa svojim akcionarima. 
 •  
  Sa nama svi pobeđuju
   
 • Živimo od kreiranja pogodnosti i dodatnih vrednosti za naše klijente.
 • Ulažemo u veštine naših zaposlenih i kvalitet naše radne sredine koji doprinose uspehu NLB Banke. 
 • Razumemo da za svaki problem postoji više rešenja i zato tragamo za najboljim pristupom, u zajedničkom interesu. 
 •  
  Efikasnost u ispunjavanju obaveza
   
 • Klijentima nudimo efikasna rešenja i dodatne pogodnosti, štedeći pri tome njihovo vreme i energiju.
 • Optimizujemo procese u banci kako bi timovi NLB Banke što efikasnije radili, uz manje grešaka i papirologije. To nam ostavlja više vremena da budemo na raspolaganju  svojim klijentima.

 • NLB Grupa

  NLB je najveća slovenačka međunarodna finansijska grupacija koja omogućava korišćenje brojnih finansijskih proizvoda i usluga za svaku vrstu poslovanja.

  Društveno odgovorno poslovanje

  Specifičnost finansijskog sektora i tržišta na kojem posluje NLB Banka Beograd čini da je pozitivan imidž banke jedan od osnovnih faktora konkurentske prednosti.