NLB Dinarska oročena štednja

Oročena dinarska štednja sa isplatom kamate nakon isteka roka oročenjaOročena dinarska štednja sa isplatom kamate nakon isteka roka oročenja. U zavisnosti od visine štednog uloga i perioda oročenja nudimo Vam stimulativne kamatne stope.
 

Glavne prednosti

  • Specijalna ponuda dinarske oročene štednje
  • Stimulativne kamatne stope u zavisnosti od perioda oročenja 

Oročena dinarska štednja

 Period oročenja NKS EKS
1 mesec 1,00% 1,01%
3 meseca 2,00% 2,00%
6 meseci 3,10% 3,12%
12 meseci 4,00% 4,00%
24 meseci 4,25% 4,16%
 
  • EKS je obračunat na dan 01.08.2019. godine. Dodatne informacije možete dobiti u ekspoziturama NLB Banke ili pozivom na broj Kontakt centra 011 7 15 15 22
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
 

Oročena dinarska štednja - fiksna kamatna stopa 

Valuta RSD
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 1.000.000
Period 12 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 4,00%
EKS 4,00%
Iznos poreske obaveze (15%) 0 RSD
Dodatni troškovi nema
Ukupan iznos štednje sa kamatom umanjen za porez 1.040.081,74 RSD
 
  • Reprezentativni primeri izračunati na dan: 01.08.2019.
  • Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri NLB Banke
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji: Agencija za osiguranje depozita

Skrita vsebina