NLB Devizna oročena štednja

Oročena devizna štednja sa isplatom kamate nakon isteka roka oročenja.Oročena devizna štednja sa isplatom kamate nakon isteka roka oročenja. U zavisnosti od visine štednog uloga i perioda oročenja nudimo Vam stimulativne kamatne stope. 
 

 Oročena štednja u EUR

Period oročenja NKS EKS
3 meseca 0,50% 0,43%
6 meseci 0,80% 0,68%
12 meseci 1,10% 0,93%
25 meseci 1,30% 1,10%
  • Minimalni iznos oročenja 100EUR
  • EKS je obračunat na dan 27.12.2019. Dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
 
 

Oročena štednja u EUR

Valuta EUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 10.000
Period 12 meseci
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 1,10%
EKS (godišnja) 0,93%
Iznos poreske obaveze (15%) 16,50 EUR
Dodatni troškovi nema
Ukupan iznos štednje sa kamatom umanjen za porez 10.093,50 EUR
 
 
  • Reprezentativni primeri izračunati na dan: 27.12.2019.
  • Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj poslovnici Banke.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji: Agencija za osiguranje depozita

 


Skrita vsebina