NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Izveštaji o poslovanju

NLB Banka

Objavljivanje podataka i informacija NLB Banke a.d. Beograd - 30. jun 2018

Kvartalni bilans

Bilans stanja:

30-09-2018

30-06-2018

31-03-2018

Bilans uspeha:

30-09-2018

30-06-2018

31-03-2018

Tokovi gotovine:

30-09-2018

30-06-2018

31-03-2018

Vanbilansne pozicije:

30-09-2018

30-06-2018

31-03-2018