Izveštaji o poslovanju

Kvartalni bilans

Bilans stanja:

31-03-2020

Bilans uspeha:

31-03-2020

Tokovi gotovine:

31-03-2020

Vanbilansne pozicije:

31-03-2020