NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Pozovite Kontakt centar NLB Banke:  011 715 15 22 i izaberite opciju 1.

Nakon isteka važnosti kartice, ista se više ne može koristiti. Mesec dana pre nego što istekne važnost Vaše Visa kartice, Banka će Vas obavestiti o tome, kao i o eventualnim obavezama koje prate obnavljanje važnosti. Dalje je Vaša obaveza da dođete u banku i popunite zahtev za obnovu kartice. Obnavljanje kartice se može uraditi i do mesec dana pre isteka kartice ukoliko Vam to odgovara zbog eventualnog odsustva, tj. putovanja. 
Ukoliko ste obavili transakcije karticom, na kraju meseca ćete poštom dobiti specifikaciju transakcija sa detaljnim opisom, na adresu koju ste naveli u Zahtevu. Transakcije koje se zadužuju sa tekućeg računa će biti izlistane na redovnom izvodu Vašeg tekućeg računa. 
To znači da prilikom korišćenja kartice na računu morate imati iznos kojim plaćate robu ili uslugu ili koji želite podići u gotovom. 
Ono što možemo da Vam preporučimo jeste da koristite samo sigurne (eng. secure) sajtove - prepoznaćete ih po sličici zatvorenog katanca u donjem desnom uglu prozora browsera i po tome što adresa stranice na kojoj unosite podatke o kartici počinje sa https:// . Takođe, nemojte pazariti na sajtovima koji prilikom plaćanja ne zahtevaju popunjavanje CVV2 - to je broj koji je odštampan na poledjini kartice, sa desne strane trake za potpis njenog vlasnika. NIKADA nemojte da pišete broj kartice u mailovima, raznim "txt" fajlovima. 
Odmah potpišite Vašu karticu i pažljivo je čuvajte. PIN ne saopštavajte nikome i nemojte ga držati zajedno sa karticom. Bilo bi poželjno da se transakcija obavlja pred Vama, a pre potpisivanja računa obavezno proverite iznos transakcije. 
To je specifična vrsta zloupotrebe kartice koja počinje e-mailom u kojem se korsink kartice moli da verifikuje svoje podatke slanjem podataka o platnoj kartici ili upisivanjem takvih podataka na adresu i sajt koji jako liči na pravi sajt banke. Upamtite da banka NIKADA ne traži poverljive podatke od svojih klijenata putem bilo kakvih elektronskih kanala.