Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

NLB Štednja po viđenju

Sa štednjom po viđenju, dinarskom ili deviznom, novac Vam je uvek na raspolaganju.Sa štednjom po viđenju, dinarskom ili deviznom, novac Vam je uvek na raspolaganju.
 

 


Avista depoziti

 Valute  NKS  EKS
 RSD  0,10% 0,10%
 EUR  0,01% 0,01% 
 USD  0,01% 0,01% 
 
 
  • EKS je obračunat na dan 08.01.2021. godine. Dodatne informacije možete dobiti u poslovnicama naše banke ili pozivom na broj kontakt centra.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji
 
 

Avista depoziti 

Vrsta depozita Dinarska a vista štednja
Iznos depozita 10.000
Valuta RSD
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 0,10%
EKS (godišnja) 0,10%
Iznos kamate koji će korisnik primiti za godinu dana ne računajući bilo kakvu buduću promenu 10,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS - Poreska obaveza: -
Ukupan iznos štednje sa kamatom 10.010,00 RSD
 
 
Vrsta depozita Devizna a vista štednja
Iznos depozita 10.000
Valuta EUR
Kriterijumi za indeksiranje Nema kriterijuma za indeksiranje
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 0,01%
EKS (godišnja) 0,01%
Iznos kamate koji će korisnik primiti za godinu dana ne računajući bilo kakvu buduću promenu 0,85
Troškovi koji padaju na teret korisnika i ulaze u obračun EKS - Poreska obaveza 15% 0,15
Ukupan iznos štednje sa kamatom 10.001,00 EUR
 
 
  • Reprezentativni primeri izračunati na dan: 08.01.2021.
  • Obračun reprezentativnog primera je uradjen za period trajanja od 12 meseci
  • Druge obračune u vezi sa ovim proizvodima možete preuzeti u bilo kojoj poslovnici Banke.
  • Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji: Agencija za osiguranje depozita

Otvorite štedni račun

Šta Vam je potrebno:

  • Lična karta ili pasoš


Dođite u bilo koju od naših ekspozitura

Lista ekspozitura

Zakažite sastanak

Sastanak možete da zakažete i online

Zakažite sastanak

Skrita vsebina