Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Poslovanje sa inostranstvomGlavne prednosti 

 • Kvalitetna i brza obrada svih  vrsta dozvoljenih deviznih priliva iz inostranstva i u Republici Srbiji;
 • Kvalitetna i brza obrada svih vrste dozvoljenih deviznih plaćanja / prenosa prema inostranstvu / u Republici Srbiji;
 • Penzije se mogu podići u valuti u kojoj je pristigla uplata ili u dinarima uz odgovarajuću proviziju po važećoj Tarifi naknada NLB Banke;

Prijem novca iz inostranstva

Sve vrste priliva iz inostranstva, po svim osnovima i iz svih delova sveta mogu se primati preko NLB Banke a.d. Beograd zahvaljujući širokoj mreži inokorespodenata.

Platni promet sa inostranstvom NLB Banke a.d. Beograd je efikasan uz minimalne troškove klijenata.

Radi ispravnog upućivanja novca iz inostranstva na vaš račun u NLB Banci a.d. Beograd, preporučujemo da se obratite deviznom šalteru banke ili kontakt centru.

 

Instrukcije:

(Uputstvo: Kliknite desnim dugmetom miša na link i odaberite "Save Target As...")

Instrukcije za prilive_EUR

Instrukcije za prilive_USD

Instrukcije za prilive_ostale valute

 

Napomene:

 

Potrebno je ispravno popuniti samo sledeće podatke:

-       Broj računa korisnika priliva u IBAN formatu,

-       Ime i prezime korisnika priliva

-       Kompletna adresa korisnika priliva

 

Primer (obeleženo crvnenim):

 

 

 

Beneficiary Customer

KORISNIK

 

 

 

 

 

 

 /59/

 

IBAN – International bank account number

 

/RS3531011111111111111111

 

FulI name of the beneficiary

PETAR PETROVIC                                                          

 

Full address of the beneficiary

BANATSKA 1

BEOGRAD, republika srbija

Slanje novca u inostranstvo

Preko NLB Banke možete vršiti devizna plaćanja / prenose  prema inostranstvu i u Republici Srbiji.

Za izvršenje deviznih plaćanja /prenosa potreban je nalog / zahtev za plaćanje i dokument iz koga se može utvrditi obaveza plaćanja / prenosa prema inostranstvu / Republici Srbiji.

Provizija za plaćanja / prenose naplaćuje se po važećoj tarifi NLB Banke u dinarima. Provizija ino-banke ide na teret NLB Banke.

Detaljne informacije možete dobiti na šalterima banke.

Plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije u iznosu do 50.000,00 EUR

Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50,000,00 EUR, banka će primiti i obraditi ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu u zavisnosti od vremena dostave naloga od strane klijenta i sa datumom valute u skladu sa važećim Terminskim planom prijema i izvršenje platnih transakcija (sastavni deo Opštih uslova poslovanja NLB Banka a.d., Beograd).

 • Račun banke će u korespondentskoj banci biti zadužen sa datumom valute naznačenim u SWIFT poruci.
 • Korespondentska banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga (SWIFT). Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom i pravilima u vezi sa izvršenjem primljenih naloga (cut-off time).
 • Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje proviziju u skladu sa važećom tarifom naknada banke za usluge NLB banke a.d. Beograd. Iznos provizije klijentu se obračunava i dostavlja pre izvršenja naloga za plaćanje na teret tekućeg deviznog računa klijenta, odnosno prilikom dostavljanja obračuna za prodaju deviznih sredstava iz potencijala banke.
 • Ukoliko nalogodavac za opciju troškova banaka u inostranstvu izabere opciju OUR, ti troškovi padaju na njegov teret i naplaćuju se ili fiksno prilikom ispostavljanja naloga za plaćanje ili nakon zaduženja korespondentske banke po principu pokrića stvarnih troškova, o čemu se klijentu dostavlja obračun.
 • U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju potrebnog iznosa koristeći kupovni i prodajni kurs za devize iz svoje važeće kursne liste. Plaćanje prema inostranstvu klijent može izvršiti i kupovinom deviznih sredstava iz potencijala NLB banke a.d. Beograd. Primenjeni prodajni i kupovni kursevi za konverziju stranih valuta, odnosno prodaju deviznih sredstava iz potencijala Banke mogu biti predmet dogovora klijenta i Banke.
 • U slučaju eventualnog neslaganja i osporavanja obaveza i potraživanja po osnovu plaćanja prema inostranstvu, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije.
 • Podatke o izvršenom plaćanju, referenci plaćanja, iznosu plaćanja bez troškova, iznosu provizije i ostalih troškova plaćanja, datumu valute, kao i deviznom kursu u slučaju konverzije valuta, banka dostavlja klijentu putem izvoda

 

 

 

Lista glavnih korespodenata 

Austrija

UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Vienna BKAUATWW EUR
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Vienna RZBAATWW EUR
ERSTE GROUP BANK AG, Vienna GIBAATWG EUR
 

Italija

INTESA SANPAOLO SPA, Milano                   BCITITMM   EUR
 

Bosna i Hercegovina

NLB BANKA A.D. BANJA LUKA, Banja Luka  RAZBBA22 EUR
NLB BANKA D.D. Sarajevo TBTUBA22 EUR
 

Makedonija

NLB TUTUNSKA BANKA AD, Skopje               TUTNMK22 EUR
 

Crna Gora

NLB BANKA A.D. PODGORICA, Podgorica                                        MNBAMEPG Multicurrency
 

Slovenija

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. Ljubljana LJBASI2X EUR, CAD, USD, AUD, CHF, JPY, SEK, GBP, DKK, NOK
 

Belgija

ING Belgium NV/SA, Brussels                           BBRUBEBB010 EUR
 

Skrita vsebina