Visa Credo karticaVisa Credo kreditna kartica je revolving platna kartica sa međunarodnim važenjem -  omogućava Vam plaćanje na prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu, kao i podizanje gotovine na svim lokacijama obeleženim Visa znakom u zemlji.
 
Kreditna kartica Visa Credo je namenjena svim klijentima NLB Banke, kao i građanima koji nisu klijenti banke, a zahtev za izdavanje kartice može se podneti u bilo kojoj ekspozituri NLB Banke.

Kako se koristi ova kartica i koje su pogodnosti?

  • Osnov za korišćenje u zemlji i inostranstvu predstavlja Vaš odobreni dinarski kreditni limit 
  • Minimalni iznos za uplatu mesečne rate čini 7% zbira iznosa transakcija načinjenih u poslednjem obračunskom periodu, duga iz prethodnog perioda i kamate sabrano sa punim iznosom provizija za podizanje gotovine i upita stanja na bankomatima
  • Klijent sam odlučuje da li će platiti minimalni iznos obračunate mesečne rate ili želi da uplati više sredstava
  • Rata se može platiti putem trajnog naloga
  • Uz osnovnu karticu moguće je imati do dve dodatne kartice za lica koja Vi ovlastite. 
  • Kartica pruža mogućnost korišćenja na internetu
 

Reprezentativni primer

Proizvod Visa Credo
Limit 50.000 RSD
Indeksiranje u stranoj valuti Ne
Valuta otplate RSD
Promenljivost kamatne stope promenljiva, ref.NBS+13,50
Mesečni procenat otplate 7 %
Rok važnosti 3 godine
Godišnja članarina

900 RSD

(2.700 RSD za tri godine)

Trošak menice 50 RSD
Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)* 14,75%
Ukupan iznos kamate za otplatu  8.181,70 RSD
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 22,16%
Ukupan iznos za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 61.177,70 RSD

Napomena: *Promenljiva kamatna stopa varira u odnosu na referentnu stopu Narodne banke Srbije. Reprezentativni primer je obračunat na dan 12.06.2020. Vrednost referentne stope NBS iznosi 1,25%

 
Prijava gubitka/krađe platne kartice/ NLB Welcome (Prva bankarska pomoć za klijente NLB Grupe) / Govorni automat (provera stanja)
 
Tel: +381 (0) 11 715 15 22  (pozivi iz fiksne mreže, inostranstva ili sa mobilnog telefona)
 


Kako do kartice?

Otvorite račun u NLB Banci, dinarski ili devizni ako želite da aplicirate za neku od kartica. Ako ste mlađi od 18 godina, potrebno je da sa Vama prilikom otvaranja tekućeg računa za mlade dođe i roditelj, odnosno staratelj.


Gde možete da dobijete karticu?

Kartica Vam se dostavlja preko najbliže ekspoziture

Lista ekspozitura

Zakažite sastanak

Sastanak možete da zakažete i online

Zakažite sastanak

Skrita vsebina