Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Visa Gold kreditna kartica

 


NLB Visa Gold kreditna kartica 

     

Prednosti korišćenja kartice

 • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na Visa označenim prodajnim mestima i bankomatima 
 • Vaša premium kartica koja donosi mnoge pogodnosti u okvistu Visa Premium programa
 • Besplatno Generali putno zdravstveno osiguranje za korisnike osnovne kartice za geografsku teritoriju Evrope, uključujući celu teritoriju Turske, Kanarskih ostrva i Kipra, sa limitom od 35.000 EUR 
 • Zahvaljujući Chip&PIN tehnologiji obezbeđen je najviši nivo bezbednosti
 • Bezbedno korišćenje pri online plaćanjima
 • Besplatne SMS poruke o izvršenim transakcijama 
 • Uz osnovnu karticu moguće je imati do dve dodatne kartice za lica koja Vi ovlastite. 
 • Korišćenje sredstava u okviru odobrenog limita bez obračuna kamate do čak 45 dana (grejs period)
 • Revolving model otplate  koji iznosi minimum 5% ukupnog zaduženja po kreditnoj kartici. 

     

Beskontaktno plaćanje

 

 

Upotrebom NFC tehnologije (Near Field Communication) omogućeno je jednostavno i brzo beskontaktno plaćanje prislanjanjem Vaše kartice uz beskontaktni POS uređaj. Vaša kartica ostaje u svakom trenutku uz Vas bez potrebe da je predajete prodavcu radi plaćanja.

 

 

Beskontaktno plaćanje se vrši bez unosa PIN-a za iznos transakcija do 4.000 dinara.

 

 

Ukoliko POS uredjaj nije opremljen beskontaktnom tehnologijom kupovinu Vašom karticom obavljate na klasičan načun uz autorizaciju PIN-om ili potpisom.

VAŽNO - Prvo korišćenje kartice zahteva plaćanje ili podizanje gotovine na bankomatu na klasičan način uz unos PIN-a. Već nakon prve uspešne transakcije usluga beskontaktnog plaćanja će se automatski aktivirati.

     

 

Sigurna kupovina na internetu

Verified by Visa servis obezbeđuje dodatnu sigurnost za online kupce. VbV je servis za identifikaciju koji korisniku omogućava da potvrdi svoj identitet prilikom korišćenja Visa kartice na internetu. Korišćenjem ovog servisa možete na siguran način plaćati putem interneta i zaštititi se od potencijalne zloupotrebe podataka sa kartice. 

     

Reprezentativni primer

Proizvod Visa Gold
Limit 120.000 RSD
Indeksiranje u stranoj valuti Ne
Valuta otplate RSD
Nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja) 24,00%
Mesečni procenat otplate 5 %
Rok važnosti 3 godine
Članarina

450 RSD mesečno

5.400 RSD (na godišnjem nivou)

Trošak menice 50 RSD
Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 38,79%
Ukupan iznos za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 175.245,19 RSD

Reprezentativni primer je obračunat na dan 26.08.2020.

 
 

Prijava gubitka/krađe platne kartice/ NLB Welcome (Prva bankarska pomoć za klijente NLB Grupe) / Govorni automat (provera stanja)
 
Tel: +381 (0) 11 715 15 22 (pozivi iz fiksne mreže, inostranstva ili sa mobilnog telefona)
 


Kako do kartice?

Otvorite račun u NLB Banci, dinarski ili devizni ako želite da aplicirate za neku od kartica. Ako ste mlađi od 18 godina, potrebno je da sa Vama prilikom otvaranja tekućeg računa za mlade dođe i roditelj, odnosno staratelj.


Gde možete da dobijete karticu?

Kartica Vam se dostavlja preko najbliže ekspoziture

Lista ekspozitura

Zakažite sastanak

Sastanak možete da zakažete i online

Zakažite sastanak

Skrita vsebina