Mastercard kreditna kartica

     

Iskoristite sve prednosti koje Vam pruža NLB Mastercard kreditna kartica: 

      

  • Kupovina roba i usluga kao i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na Mastercard označenim prodajnim mestima i bankomatima 
  • Sigurna internet kupovina na web stranicama koje su uključene u Mastercard ID Check program 
  • Zahvaljujući Chip&PIN tehnologiji obezbeđen je najviši nivo bezbednosti
  • Besplatne SMS poruke o izvršenim transakcijama 
  • Korišćenje sredstava u okviru odobrenog limita bez obračuna kamate do čak 45 dana (grejs period)

  

Beskontaktno plaćanje

       

Upotrebom NFC tehnologije (Near Field Communication) omogućeno je jednostavno i brzo beskontaktno plaćanje prislanjanjem Vaše kartice uz beskontaktni POS uređaj. Vaša kartica ostaje u svakom trenutku uz Vas bez potrebe da je predajete prodavcu radi plaćanja.

Beskontaktno plaćanje se vrši bez unosa PIN-a za iznos transakcija do 4.000 dinara.

Ukoliko POS uredjaj nije opremljen beskontaktnom tehnologijom kupovinu Vašom karticom obavljate na klasičan načun uz autorizaciju PIN-om ili potpisom.

VAŽNO - Prvo korišćenje kartice zahteva plaćanje ili podizanje gotovine na bankomatu na klasičan način uz unos PIN-a. Već nakon prve uspešne transakcije usluga beskontaktnog plaćanja će se automatski aktivirati.

    

Sigurna kupovina na internetu

     

       

Nova NLB Mastercard kreditna kartica je zaštićena MasterCard ID Check sistemom sigurnog plaćanja na internetu.

Za Vašu sigurnu kupovinu nije potrebna dodatna registracija, NLB Mastercard kreditna kartica je automatski uključena u sistem sigurne kupovine. Kupujte sigurno na internet prodajnim mestima koja su obeležena MasterCard ID Check.

     

Revolving model otplate

NLB Mastercard kartica omogućava otplatu u minimalnom iznosu 5% od ukupnog zaduženja po kartici dok se na preostalo zaduženje obračunava kamata. Ukoliko želite, imate mogućnost samostalne uplate na jednostavan način putem elektronskog i mobilnog bankarstva.

Ukoliko odlučite da uplatite kompletno dugovanje do 15. u mesecu za prethodni mesec, banka ne obračunava kamatu. Na taj način imate mogućnost beskamatnog korišćenja sredstava u periodu do 45 dana.

     

Reprezentativni primer

     

Proizvod           

Mastercard Revolving

Limit

50.000 RSD

Indeksiranje u stranoj valuti  

Ne

Valuta otplate

RSD

Mesečni procenat otplate

5 %

Rok važnosti           

3 godine

Članarina        

150 RSD mesečno

(1.800 RSD na godišnjem nivou)

Trošak menice           

50 RSD

Trošak pribavljanja izveštaja Kreditnog biroa  

246 RSD

Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)*           

24,00%

Efektivna kamatna stopa (godišnja)           

36,53%

Ukupan iznos za otplatu (glavnica, kamata, troškovi)

71.839,49 RSD


         

     Reprezentativni primer je obračunat na dan 21.08.2020.

        

    

    

   

Prijava gubitka/krađe platne kartice/ NLB Welcome (Prva bankarska pomoć za klijente NLB Grupe) 

Tel: +381 (0) 11 715 15 22 - govorni automat - opcija 1 (pozivi iz fiksne mreže, inostranstva ili sa mobilnog telefona)

Ostale naknade su definisane Tarifnikom naknada za usluge fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Skrita vsebina