Kreditne kartice

Visa Credo je revolving platna kartica sa međunarodnim važenjem koja Vam omogućava plaćanje na prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu, kao i podizanje gotovine na svim lokacijama obeleženim Visa znakom u zemlji.
Kao zlatna kartica broj jedan u svetu, Visa Gold Vam pruža priznanje, sigurnost i mogućnost da ispunite svoje želje - jer ste to zaslužili.