Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Mastercard debitna kartica

Vaša savremena kartica uz tekući račun

  • Beskontaktno plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu
  • Sigurno plaćanje na internetu uz MasterCard ID Check
  • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
  • Međunarodno važeća debitna kartica uz dinarski tekući račun 

 

Jedna kartica - dva računa

Pored dinarskog računa Mastercard debitna kartica može na Vaš zahtev biti vezana i za devizni račun.

Beskontaktno plaćanje

Upotrebom NFC tehnologije (Near Field Communication) omogućeno je jednostavno i brzo beskontaktno plaćanje prislanjanjem Vaše kartice uz beskontaktni POS uređaj. Vaša kartica ostaje u svakom trenutku uz Vas bez potrebe da je predajete prodavcu radi plaćanja.

Beskontaktno plaćanje se vrši bez unosa PIN-a za iznos transakcija do 4.000 dinara.

Savremena tehnologija onemogućava više plaćanja iste kupovine ukoliko greškom više puta prislonite karticu

Ukoliko POS uredjaj nije opremljen beskontaktnom tehnologijom kupovinu Vašom karticom obavljate na klasičan načun uz autorizaciju PIN-om ili potpisom.

VAŽNO - Prvo korišćenje kartice zahteva plaćanje ili podizanje gotovine na bankomatu na klasičan način uz unos PIN-a. Već nakon prve uspešne transakcije usluga beskontaktnog plaćanja će se automatski aktivirati.

Sigurna kupovina na internetu

Nova NLB Mastercard debitna kartica je zaštićena MasterCard ID Check sistemom sigurnog plaćanja na internetu.

Za Vašu sigurnu kupovinu nije potrebna dodatna registracija, NLB Mastercard debitna kartica je automatski uključena u sistem sigurne kupovine. Kupujte sigurno na internet prodajnim mestima koja su obeležena MasterCard ID Check

Dodatne pogodnosti uz  NLB Mastercard debit karticu 

  • bez godišnje članarine i troškova izdavanja kartice
  • besplatni SMS servis o izvršenim transakcijama za dodatnu sigurnost 
  • besplatna promena PIN koda na NLB Bankomatima
  • Podizanje gotovine na bankomatima NLB Grupe bez provizije

Prijava gubitka/krađe platne kartice/ NLB Welcome (Prva bankarska pomoć za klijente NLB Grupe) 

Tel: +381 (0) 11 715 15 22 (pozivi iz fiksne mreže, inostranstva ili sa mobilnog telefona)

Ostale naknade su definisane Tarifnikom naknada za usluge fizičkim licima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. Skrita vsebina