Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

 

 

Iskoristi pravu priliku da živiš po svom uz naš stambeni kredit!

 

Prvih 300* klijenata mlađih od 40 godina koji podnesu zahtev za stambeni kredit i realizuju ga u periodu trajanja akcije očekuje poklon za useljenje u vrednosti 30.000 RSD.

*NLB Banka 60 klijenata i Komercijalna banka 240 klijenata
 
 
Upoznaj se sa ponudom stambenih kredita:
 
 • Period otplate do 30 godina
 • Modeli stambenih kredita sa osiguranjem kod NKOSK kao i bez osiguranja
 • Brza i jednostavna procedura
 
Akcijska ponuda važi za:
 
 • Klijente mlađe od 40 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 
Trajanje akcije - 01.11.2021 - 31.12.2021.
 
 • Period podnošenja zahteva za kredit od 01. 11. do 31. 12. 2021. godine
 • Rok za realizaciju kredita 28. 02. 2022. godine
 
 
 
 
 

 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR sa NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)

 
Minimalni iznos kredita (EUR) 25.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,89%
Učešće 20% 
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena (EUR) 37.500
Iznos kredita (EUR) 30.000
Period otplate (meseci) 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,89%
Učešće (EUR) 7.500
Naknada za obradu kredita 0%
EKS (godišnja) 2,87%
Iznos anuiteta 116,47 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 44.092,19 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • premija NKOSK (nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita): 525 EUR (1,75%)
 • obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.
6M Euribor na dan 30.09.2021. godine iznosi: -0,523%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.
 

Instrumenti obezbeđenja

 • hipoteka I reda
 • 2 menice
 • polisa osiguranja nekretnine
 • uslovna administrativna zabrana
 • maksimalni LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%
 • Polisa osiguranja NKOSK
 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK 

Minimalni iznos kredita (EUR) 27.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Depozit / Učešće 20% učešće
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 

Reprezentativni primer 

Kupoprodajna cena (EUR) 37.500
Iznos kredita (EUR) 30.000
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Rok otplate 360 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Učešće 7.500 EUR
EKS (godišnja) 2,78%
Iznos anuiteta 117,40 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 43.871,04 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izvestaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.
 
6M Euribor na dan 30.09.2021. godine iznosi: -0,523%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.
 

Instrumenti obezbeđenja

 • hipoteka I reda
 • 2 menice
 • polisa osiguranja nekretnine
 • uslovna administrativna zabrana
 • maksimalni LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%
 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK – za kupovinu prvog stana

 

Minimalni iznos kredita (EUR)

27.000

Period otplate (meseci)

121 - 240

Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva)

6M EURIBOR + 2,95%

Depozit / Učešće

10% učešće

Naknada za obradu kredita

0%

Kriterijum za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

 

Reprezentativni primer 

Kupoprodajna cena (EUR)

37.500

Iznos kredita (EUR)

33.750

Kriterijum za indeksiranje

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Rok otplate

240 meseci

Naknada za obradu kredita

0%

Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)        

6M EURIBOR + 2,95%

Učešće      

3.750 EUR

EKS   (godišnja)

2,79%

Iznos anuiteta

177,47 EUR

Kriterijum za indeksiranje      

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi)

43.802,84 EUR

 

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:

 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izvestaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD

Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.

* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 01.11.2021.

 

6M Euribor na dan 01.11.2021. godine iznosi: -0,533%

Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

 

Instrumenti obezbeđenja

 • hipoteka I reda
 • 2 menice
 • polisa osiguranja nekretnine
 • uslovna administrativna zabrana
 • maksimalni LTV (odnos kredita i hipoteke) 90%
 

NLB Stambeni krediti u RSD bez osiguranja kod NKOSK

      

Minimalni iznos kredita 500.000 RSD
Period otplate (meseci) 24 - 120

Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva)

REF NBS + 8,50%
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje Nema
 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena (RSD) 4.500.000 RSD
Učešće (RSD) 900.000 RSD
Iznos kredita (RSD) 3.600.000 RSD
Period otplate (meseci) 120
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) REF NBS + 8,50%
Naknada za obradu kredita 0% 
EKS (godišnja) 10,48%
Iznos anuiteta 46.576,56 RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 5.684.270,64 RSD
 
Troškovi koji padaju na teret Korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.
 
Referentna stopa NBS na dan 30.09.2021. godine iznosi: 1,00%
Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita.
 

Instrumenti obezbeđenja

 • hipoteka I reda
 • 2 menice
 • polisa osiguranja nekretnine
 • uslovna administrativna zabrana
 • maksimalni LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

 


Skrita vsebina