Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

NLB Stambeni krediti 

 

 

Glavne prednosti

      

 • Period otplate kredita do 30 godna
 • Iznos kredita od 25.000 EUR za indeksirane kredite u EUR i od 500.000 RSD za dinarske kredite
 • Modeli kredita sa minimalnim učešćem od 20%, kao i bez učešća 
 • Izbor kredita sa i bez osiguranja kod NKOSK (Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita)
 • Bez naknade za obradu kredita (važi za kredite u RSD indeksirane u EUR)
 • Jednostavna procedura odobrenja kredita
 • Savetnik za stambene kredite u svakom trenutku na raspolaganju
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. 

 
 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR sa NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)

 
Minimalni iznos kredita (EUR) 25.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,89%
Učešće 20% 
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena (EUR) 37.500
Iznos kredita (EUR) 30.000
Period otplate (meseci) 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,89%
Učešće (EUR) 7.500
Naknada za obradu kredita 0%
EKS (godišnja) 2,87%
Iznos anuiteta 116,47 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 44.092,19 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • premija NKOSK (nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita): 525 EUR (1,75%)
 • obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.
6M Euribor na dan 30.09.2021. godine iznosi: -0,523%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.
 

Instrumenti obezbeđenja

 • hipoteka I reda
 • 2 menice
 • polisa osiguranja nekretnine
 • uslovna administrativna zabrana
 • maksimalni LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%
 • Polisa osiguranja NKOSK

 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK 

 
Minimalni iznos kredita (EUR) 27.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Depozit / Učešće 20% učešće
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 

Reprezentativni primer 

Kupoprodajna cena (EUR) 37.500
Iznos kredita (EUR) 30.000
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Rok otplate 360 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Učešće 7.500 EUR
EKS (godišnja) 2,78%
Iznos anuiteta 117,40 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 43.871,04 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izvestaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.
 
6M Euribor na dan 30.09.2021. godine iznosi: -0,523%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.
 

Instrumenti obezbeđenja

 • hipoteka I reda
 • 2 menice
 • polisa osiguranja nekretnine
 • uslovna administrativna zabrana
 • maksimalni LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

 

NLB Stambeni krediti u RSD bez osiguranja kod NKOSK

      

Minimalni iznos kredita 500.000 RSD
Period otplate (meseci) 24 - 120

Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva)

REF NBS + 8,50%
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje Nema
 

Reprezentativni primer

Kupoprodajna cena (RSD) 4.500.000 RSD
Učešće (RSD) 900.000 RSD
Iznos kredita (RSD) 3.600.000 RSD
Period otplate (meseci) 120
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) REF NBS + 8,50%
Naknada za obradu kredita 0% 
EKS (godišnja) 10,48%
Iznos anuiteta 46.576,56 RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 5.684.270,64 RSD
 
Troškovi koji padaju na teret Korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.
 
Referentna stopa NBS na dan 30.09.2021. godine iznosi: 1,00%
Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita.
 

Instrumenti obezbeđenja

 • hipoteka I reda
 • 2 menice
 • polisa osiguranja nekretnine
 • uslovna administrativna zabrana
 • maksimalni LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

 


Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina