NLB Stambeni krediti 

 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR sa NKOSK

Glavne prednosti

 • Period otplate kredita do 30 godna
 • Iznos kredita od 15.000 EUR
 • Modeli kredita sa minimalnim učešćem od 20%, kao i bez učešća i depozita 

 
 
Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR sa NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)
 
Min. iznos (EUR) 15.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Depozit / Učešće 20% učešće
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 
 
6M Euribor na dan 09.10.2019. godine iznosi: -0,389%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

Instrumenti obezbeđenja kredita 

Hipoteka I reda

2 menice

polisa osiguranja nekretnine

uslovna administrativna zabrana

max LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

NLB Stambeni krediti indeksirani u EUR, osigurani kod NKOSK 

Kupoprodajna cena (EUR) 43.000
Iznos kredita (EUR) 30.000
Period otplate (meseci) 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Učešće (EUR) 13.000
Naknada za obradu kredita 0%
EKS (godišnja) 2,86%
Iznos anuiteta 119,49 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 43.016,48 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • premija NKOSK (nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita): 525 EUR (1,75%)
 • obrada zahteva kod NKOSK: 30 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 09.10.2019.
6M Euribor na dan 09.10.2019. godine iznosi: -0,389%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.
 

 

 
 

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas.Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina