NLB Stambeni krediti 

 

Znamo da je kupovina nekretnine jedna od najznačajnijih investicija u vašem životu. Tu smo da vas posavetujemo i pomognemo da tu investiciju realizujete! U isto vreme, uz svaki odobreni stambeni kredit do kraja 2019, izdvajamo 10.000 dinara za podršku institucijama koje brinu o beskućnicima. 
Pomažući vama da dođete do krova nad glavom, pomažemo i onima koji krov nad glavom nemaju. 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK 

  • Period otplate kredita do 30 godna
  • Iznos kredita od 10.000 EUR
  • Modeli kredita sa minimalnim učešćem 20%, kao i bez učešća i depozita

Reprezentativni primer - Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK

Kupoprodajna cena (EUR) 43.000
Iznos kredita (EUR) 30.000
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Rok otplate 360 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M EURIBOR + 3,50%
Učešće 13.000 EUR
EKS (godišnja) 3,30%
Iznos anuiteta 128,79 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 46.365,08 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
  • menice: 100 RSD
  • preuzimanjs izvestaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
  • overa založne izjave: 10.080 RSD
  • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
  • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
  • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
  • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 14.10.2019.
 
6M Euribor na dan 14.10.2019.godine iznosi: -0,358
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.
 

*Uz svaki NLB Stambeni kredit isplaćen u periodu od 01.10. do 31.12.2019. doniramo 10.000 dinara institucijama za brigu o beskućnicima


Instrumenti obezbeđenja kredita 

Hipoteka I reda

2 menice

polisa osiguranja nekretnine

uslovna administrativna zabrana

max. LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

 

Skrita vsebina