Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK 

 • Period otplate kredita do 30 godna
 • Iznos kredita od 27.000 EUR
 • Modeli kredita sa minimalnim učešćem 20%, kao i bez učešća i depozita
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. 
 


Instrumenti obezbeđenja kredita 

Hipoteka I reda

2 menice

polisa osiguranja nekretnine

uslovna administrativna zabrana

max LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)

Min. iznos (EUR) 27.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Depozit / Učešće 20% učešće
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
6M Euribor na dan 30.09.2021. godine iznosi: -0,523%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

Reprezentativni primer - Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK

Kupoprodajna cena (EUR) 37.500
Iznos kredita (EUR) 30.000
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Rok otplate 360 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M EURIBOR + 2,95%
Učešće 7.500 EUR
EKS (godišnja) 2,78%
Iznos anuiteta 117,40 EUR
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 43.871,04 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 • menice: 100 RSD
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.09.2021.
 
6M Euribor na dan 30.09.2021. godine iznosi: -0,523%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

Skrita vsebina