Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

NLB Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju u RSD

 


Glavne prednosti

                 

 • Iznos kredita do 5.000.000 RSD
 • Period otplate kredita do 96 meseci
 • Bez valutne klauzule
Refinansirajte vaše kreditne obaveze kod druge banke brzo i jednostavno – bez odlaska u tu banku. Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čiji kredit želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tog kredita. 

NLB krediti za adaptaciju i rekonstrukciju u dinarima bez osiguranja kod NKOSK*

Minimalni iznos kredita 500.000 RSD
Period otplate (meseci) 24 - 96
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) REF NBS + 9,50%
Učešće 20%
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje Nema
 

Reprezentativni primer

Vrednost adaptacije/rekonstrukcije 4.500.000 RSD
Učešće 20% (900.000 RSD)
Iznos kredita 3.600.000 RSD
Period otplate (meseci) 96
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) REF NBS + 9,50%
Naknada za obradu kredita  0%
EKS (godišnja) 11,45%
Iznos anuiteta 55.562,97RSD
Kriterijum za indeksiranje Nema
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 5.382.106,42 RSD
 
Troškovi koji padaju na teret Korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
 
 • menice: 100 RSD 
 • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog Biroa: 246 RSD
 • overa založne izjave: 10.080 RSD
 • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
 • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
 
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 24.02.2021.
 
Referentna stopa NBS na dan 24.02.2021. godine iznosi: 1,00%
Promene kamatne stope nakon izmene referentne stope NBS (kod dinarskih kredita sa promenljivom kamatnom stopom): Izmena kamatne stope se realizuje od dana izmene referentne stope NBS i primenjuje se od prve naredne rate kredita.

Instrumenti obezbeđenja kredita 

Hipoteka I reda - max. LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

2 menice

polisa osiguranja nekretnine

uslovna administrativna zabrana

 

Kako do kredita?

 
1

Izaberite iznos kredita?

Razmilite koliko Vam je novca potrebno i koliko je mudro zadužiti se, a da Vaš životni standard ne bude ugrožen. Koristite kalkulator da izračunate mesečnu ratu koja neće opteretiti Vaš kućni budžet. Zatražite savet od Vašeg bankara.

 
2

Izračunajte ratu

Proverite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit

Izračunajte ratu

Napomena: Kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posetite najbližu ekspozituru NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar.

Lista ekspozitura

 
3

Zaključak

Vrata svih naših ekspozitura su otvorena za vas. Sastanak možete zakazati i online.

Zakažite sastanak

Skrita vsebina